National TU Dnipro Polytechnic — Compliance with the Time


BASES OF SCIENTIFIC RESEARCHES 

Робоча програма дисципліни «Основи наукових досліджень» встановлює:

     перелік похідних компетенцій, що визначаються як деталізація основної компетенції фахівця за освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ). Похідні компетенції - є навчальними цілями дисципліни.

    склад змістових модулів, що забезпечують набуття похідних компетенцій (реалізацію навчальних цілей дисципліни);

   норми часу на викладання та засвоєння змістових модулів;

   рівень засвоєння, що необхідний та достатній для набуття компетенцій.

форми діагностики рівня сформованості компетенцій за дисципліною;

вимоги до засобів діагностики;

критерії оцінювання якості підготовки;

   склад і зміст методичного забезпечення навчальної дисципліни;

порядок внесення змін та доповнень.

   відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки.

        © 2006-2019 Інформація про сайт