National TU Dnipro Polytechnic — Compliance with the Time


COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE MINING 

Ціль дисципліни – формування теоретичних знань і практичних навичок щодо впровадження комп’ютерної технології при вирішені гірничих задач, пов’язаних з технологією відкритої розробки родовищ корисних копалин.

Задачі дисципліни – дати студентам знання щодо  використання комп’ютерних технологій в      гірництві при визначенні оптимальних параметрів капітальних і розрізних траншей, техніко-економічних показників систем розробки пологих , похилих та крутоспадних родовищ.

        © 2006-2019 Інформація про сайт