National TU Dnipro Polytechnic — Compliance with the TimeORGANIZATION AND PLANNING OF MINING

Дана програма – це нормативний документ, складова стандартів вищої освіти ДВНЗ “НГУ” (далі – НГУ), що визначає зміст навчальної дисципліни “Організація та планування відкритих гірничих робіт” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” та “магістр” за спеціальністю 8.05030101 “Розробка родовищ та видобування корисних копалин”, спеціалізація “Відкрита розробка родовищ”.

      © 2006-2019 Інформація про сайт