Dnipro University of Technology — Compliance with the Time


ECOLOGICAL SAFETY AT THE OPEN CAST DEPOSITS MINING 


Мета дисципліни. Формування системи теоретичних знань і практичних навичок, з оцінки впливу гірничого підприємства (кар’єра) на навколишнє середовище і організація заходів по зменшенню впливу забруднюючих речовин від дії обладнання, що задіяне у технологічному процесі видобутку корисної копалини.

Задачі дисципліни.

  сформувати у студентів цілісну картину щодо законодавчих актів, які регулюють екологічні відносини;

  навчити студентів визначати сфери що забруднюються при різних процесах в гірничому виробництві від технологічного обладнання;

  сформувати уявлення о загальних схемах очистки від забруднюючих речовин та процесів які зменшують викиди речовин;

  ознайомити студентів з технологією очистки від забруднюючих речовин та використання екологозаощаджуючих технологій при видобутку корисної копалини;

  формувати у студентів дослідницькі уміння, досвід роботи з підручниками, навчальними посібниками, науковою літературою, періодичними виданнями, іншими джерелами інформації;

  стимулювати студентів до систематичної самостійної навчальної праці.


© 2006-2019 Інформація про сайт