Dnipro University of Technology — Compliance with the Time


PROCESSES OF THE OPEN CAST MINING


Галузь використання

Стандарт поширюється на кафедри Державного ВНЗ «НГУ», що ведуть викладання вибіркової дисципліни «Процеси відкритих гірничих робіт» бакалаврам всіх напрямів.

Стандарт встановлює:

компетенції, що має опанувати студент;

перелік змістових модулів, що опосередковує освітні та професійні компетенції;

розподіл навчального матеріалу за видами занять;

норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази для заочної форми навчання;

позначення одиниць фізичних величин;

форму підсумкового контролю;

відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки;

інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни;

вимоги до засобів діагностики.

       © 2006-2019 Інформація про сайт