National TU Dnipro Polytechnic — Compliance with the Time


METROLOGY, STANDARDIZATION, CERTIFICATION AND ACCREDITATION 

Мета дисципліни. Формування системи теоретичних знань і практичних навичок в сфері розробки родовищ будівельних гірських порід та їх переробки для виробництва будівельних матеріалів.

Основні завдання дисципліни:

· Навчити студентів аналізувати і оцінювати особливості будівельних гірських порід, які є сировиною для виробництва нерудних будівельних матеріалів.

· Ознайомити студентів з технічною характеристикою сучасного обладнання  для видобування і переробки будівельних гірських порід.

· Навчити студентів методикам вибору і якісно-кількісного розрахунку технологічних схем переробки будівельних гірських порід відповідно до фізико-механічних властивостей сировини, номенклатури і вимог стандартів до нерудних будівельних матеріалів.

· Формувати у студентів уміння роботи з нормативними документами, підручниками, навчальними посібниками, науковою літературою, періодичними виданнями та іншими джерелами інформації.

     © 2006-2019 Інформація про сайт