Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА


Мета дисципліни. Надати студентам молодших курсів теоретичних знань по основам розробки родовищ відкритим і підземним способами, збагаченню корисних копалин, маркшейдерському обслуговуванню гірничих робіт, гірничим машинам та комплексам, підводному видобутку корисних копалин із дна озер, морів та океанів.

Задачі дисципліни. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- Основи розробки родовищ відкритим та підземним способами.

- Обладнання для переміщення вантажів при гірничих роботах.

- Основні процеси збагачення корисних копалин.

- Гірничі машини та обладнання.

- Особливості розробки розсипних родовищ.

- Складові технології підводної розробки родовищ із дна річок, морів та океанів.© 2006-2019 Інформація про сайт