Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


ГІРНИЧО-КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА

Дана програма – це нормативний документ, складова стандартів вищої освіти ДВНЗ “НГУ” (далі – НГУ), що визначає зміст навчальної дисципліни “Гірничо-комп’ютерна графіка” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за спеціальністю 6.05030101 “Розробка родовищ та видобування корисних копалин”, спеціалізація “Відкрита розробка родовищ”.

       © 2006-2019 Інформація про сайт