Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБОТАХ

Галузь використання

Стандарт поширюється на кафедри Державного ВНЗ «НГУ», що ведуть викладання вибіркової дисципліни «Інформаційні технології при відкритих гірничих роботах» бакалаврам всіх напрямів.

Стандарт встановлює:

компетенції, що має опанувати студент;

перелік змістових модулів, що опосередковує освітні та професійні компетенції;

розподіл навчального матеріалу за видами занять;

норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази для заочної форми навчання;

позначення одиниць фізичних величин;

форму підсумкового контролю;

відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки;

інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни;

вимоги до засобів діагностики.

Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускників вищих навчальних закладів.

    © 2006-2019 Інформація про сайт