Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ, ОСУШЕННЯ ТА ВОДОВІДЛИВ В КАР’ЄРАХ 

Мета дисципліни. Метою дисципліни є навчання студентів основам технологічних процесів гідромеханізації, як однієї із видів комплексної механізації гірничих робіт; вивчення впливу підземних та поверхневих вод на умови розробки родовищ; дренажу та осушенню кар’єрних полів та відвалів; водовідливу в кар’єрі.

Задачі дисципліни. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

  - теорію гідравлічного руйнування гірських порід;

  - методи розрахунків гідравлічного  транспорту гірських порід;

  - технологічні основи комплексної гідромеханізації гірничих робіт на кар’єрі при дражних та земснарядних розробках;

  - процеси та технологію  гідровидобутку корисних копалин;

  - технологію підводного видобутку корисних копалин із дна морів і океанів;

  - вплив поверхневих та підземних вод на умови розробки родовищ та основні схеми дренажу кар’єрних полів;

  - основні схеми водовідливу та водовідводу.

      © 2006-2019 Інформація про сайт