Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


ПРОЕКТУВАННЯ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА

Ціль дисципліни – опанування основ проектування  нових та реконструкції діючих підприємств, вивчення принципів та методів проектування з урахуванням тенденцій  технічного прогресу в гірничовидобувній та машинобудівній промисловості, раціонального використання матеріальних ресурсів.

Задачі дисципліни – встановлення  оптимальних  організаційно-технічних рішень з будівництва або реконструкції гірничих підприємств і експлуатації родовищ,  реалізація яких забезпечує максимальний економічний ефект, захист довкілля.

       © 2006-2019 Інформація про сайт