Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


ГЕОТЕХНОЛОГІЇ ГІРНИЦТВА (СПОРУДЖЕННЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК)


Ціль дисципліни – формування системи теоретичних знань і практичних навичок щодо технології проведення капітальних і розрізної траншей при будівництва кар’єру для розробки родовища відкритим способом.

Задачі дисципліни – дати студентам знання щодо  технології проведення капітальних і розрізних траншей гірничим обладнанням,  визначення основних параметрів схем, технологічних і економічних  показників будівництва кар’єру по визначеним критеріям, а також виконувати креслення схем і календарні графіки проведення траншей.


© 2006-2019 Інформація про сайт