Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЕКТУВАННІ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА

Ціль дисципліни – формування системи теоретичних знань і практичних навичок щодо впровадження комп’ютерної технології при проектуванні гірничого виробництва відкритим способом

Задачі дисципліни – дати студентам знання щодо  використання комп’ютерних технологій у проектуванні гірничого виробництва при виконання проектних і наукових досліджень в області відкритої розробки родовищ;  визначати основні параметри і показники технологічних схем.

       © 2006-2019 Інформація про сайт