Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ СТАНОМ ГІРСЬКОГО МАСИВУ

Мета дисципліни. Формування теоретичних знань і практичних навичок з визначення стійких укосів відвалів, бортів і гірничих виробок на кар’єрах та їх експлуатація в умовах стійкого стану природних і техногенних масивів гірських порід, що задіяні у технологічному процесі видобутку корисної копалини.

Задачі дисципліни:

– загальні поняття про доцільність управління стійкістю та задачі забезпечення стійкості уступів, бортів і відвалів;

– проектування нових відвалів, бортів і гірничих виробок на кар’єрах та їх експлуатація в умовах стійкого стану природних і техногенних масивів гірських порід;

– забезпечення стійкості граничної рівноваги укосів відвалів і бортів кар’єру;

– збереження об’єктів, споруд і механізмів, розміщених у зоні можливого обрушення укосів шляхом використання технологічних та інженерних методів спрямованої зміни стану масивів гірських порід;

– сформувати у студентів дослідницькі вміння, досвід роботи з підручниками, навчальними посібниками, науковою літературою, періодичними виданнями, іншими джерелами інформації;

– стимулювати студентів до систематичної самостійної навчальної праці.

     © 2006-2019 Інформація про сайт