Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


ПРОФЕСІЙНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАДАЧІ СПЕЦІАЛІСТІВ

Галузь використання

Стандарт поширюється на факультети та кафедри НГА,  що здійснюють викладання цієї вибіркової дисципліни

Стандарт встановлює:

-   компетенції, які має опанувати студент;

-   перелік змістових модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), яка опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами варіативної освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра;

-   розподіл навчального матеріалу за видами занять;

-   позначення одиниць фізичних величин, які використовуються в навчальному матеріалі;

-   форму підсумкового контролю;

-   відповідність за якість освітньої та професійної підготовки.

  Стандарт придатний для сертифікації фахівців та атестації випускників вищих навчальних закладів.

     © 2006-2019 Інформація про сайт