Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Мета дисципліни. Дати майбутнім спеціалістам у області відкритої розробки родовищ корисних копалин знання основ матеріалознавства і практичні навики, які необхідні для ефективного використання матеріалів при здійснені гірничого виробництва. Реалізація цих знань на практиці сприятиме підвищенню ефективності гірничого виробництва за рахунок вмілого використання взаємозв`язку складу, будови, структури та властивостей різних матеріалів, а також закономірності їх зміни під тепловими, хімічними, механічними та іншими діями під час відкритих гірничих робіт.

Задачі дисципліни. Однією з основних задач матеріалознавства є ефективне використання різноманітних матеріалів при відкритій розробці родовищ корисних копалин.

      © 2006-2019 Інформація про сайт