Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МЕХАНІКА ГІРСЬКИХ ПОРІД

Мета дисципліни. Формування теоретичних знань і практичних навичок, з визначення фізичних і механічних властивостей гірських порід, напружень виникаючих у масиві, які впливають на стійкість гірничих виробок.

Задачі дисципліни.

– визначення фізичних і механічніх властивостей гірських порід за результатами лабораторних та виробничих випробувань зразків цих порід;

– оцінити напружений стан масиву гірських порід шляхом визначення напружень у бортах кар’єрів та укосах відвалів;

– встановити міцностні параметри гірських порід за результатами теоретичних досліджень непорушеного масиву методом маркшейдерських зйомок зрушених порід у кар’єрі;

– проаналізувати стійкість масивів порід на уступах, у відвалах, навколо підземних виробок, виходячи з навантажень їх обладнанням, спорудженням підтримуючих призм і стінок, впливу дії води, наявності прошарків послаблюючих пластичних порід та інших чинників;

– установити можливий вид деформації масиву та порушень стійкості приукісних споруд з використанням гідрогеологічної і інженерно-геологічної документації;

– розрахувати параметри гравітаційного переміщення і випуску гірських порід у підземних, відкритих виробках та бункерах;

– сформувати у студентів дослідницькі уміння, досвід роботи з підручниками, навчальними посібниками, науковою літературою, періодичними виданнями, іншими джерелами інформації;

– стимулювати студентів до систематичної самостійної навчальної праці.

        © 2006-2019 Інформація про сайт