Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


ПРОЦЕСИ ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБІТ


Галузь використання

Стандарт поширюється на кафедри Державного ВНЗ «НГУ», що ведуть викладання вибіркової дисципліни «Процеси відкритих гірничих робіт» бакалаврам всіх напрямів.

Стандарт встановлює:

компетенції, що має опанувати студент;

перелік змістових модулів, що опосередковує освітні та професійні компетенції;

розподіл навчального матеріалу за видами занять;

норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази для заочної форми навчання;

позначення одиниць фізичних величин;

форму підсумкового контролю;

відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки;

інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни;

вимоги до засобів діагностики.

       © 2006-2019 Інформація про сайт