Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


ТЕХНОЛОГІЯ ВІДКРИТОЇ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Ціль дисципліни – Формування умінь та компетенції з процесів, технології і організації  розробки пологих, похилих та крутоспадних родовищ корисних копалин відкритим способом.

Задачі дисципліни – дати студентам знання щодо  технології і організації розробки пологих, похилих і крутоспадних родовищ корисних копалин,  визначення основних параметрів схем, технологічних і економічних  показників роботи кар’єрів по визначеним критеріям, а також розробляти креслення планів гірничих робіт.   

   © 2006-2018 Інформація про сайт