Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН


1. Геотехнология

2. Технологія та безпека виконання підривних робіт

3. Гірничо-комп'ютерна графіка

4. Процеси Гірничих робіт

5. Спорудження відкритих гірничих виробок

6. Гідромеханізація, осушення та водовідлив в кар'єрах

7. Комп'ютерні технології в гірництві

8. Технологiя вiдкритоi розробки родовищ корисних копалин

9. Основи проектування процесiв вiдкритого виробництва

10. Організація та планування відкритих гірничих робіт

11. Iнформацiйнi технологii при вiдкритих гiрничих роботах

12. Метрологія, стандартизація і сертифікація

13. Проектування в гірництві

14. Теорія управління станом гірського масиву

15. Комп'ютерні технології у проектувані гірн. виробництва

16. Проектування гірничого виробництва

17. Добувапння і переробка будівельних гірських порід

18. Надрокористування при відкритих гірничих роботах

19. Екологічна безпека при відкритій розробці родовищ

20. Прийняття раціональних технологічних рішень в гірничому виробництвіНавчально-виробнича практика. 2 курс

Виробнича практика. 3 курс© 2006-2020 Інформація про сайт