Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Гуменик Ілля Львович

 

Гірничий інженер – шахтобудівельник. Завідувач кафедри відкритих гірничих робіт, дійсний член Української екологічної академії наук і Академії наук вищої школи України, член-кор. Академії гірничих наук України, доктор технічних наук, професор.

Рік народження – 22.05.1939.

У 1961 році закінчив Дніпропетровський гірничий інститут, працював на інженерних посадах у шахтах Кривбасу. З 1963 р. по теперішній час веде наукову і педагогічну роботу в Національному гірничому університеті. Пройшов шлях від інженера НДЧ університету до завідувача кафедрою відкритих гірничих робіт (1996 р.).

Натепер відомий вчений, фахівець в області системних досліджень по комплексному освоєнню родовищ корисних копалини, автор концепції переорієнтації мінерально-сировинної бази України на використання супутніх корисних копалини. Автор понад 300 наукових публікацій, зокрема 5 монографій, 3 підручників і навчальних посібників, 27 винаходів і патентів на винахід. Підготував 7 кандидатів технічних наук. Має державні та галузеві нагороди та подяки. Член ради ДВНЗ.

Брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської АЕС, має статус ліквідатора І категорії.

© 2006-2019 Інформація про сайт