Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Панченко Валерій Васильович

 

Гірничий інженер професор кафедри відкритих гірничих робіт, кандидат технічних наук, доцент.

1948 року народження. Закінчив з відзнакою Дніпропетровський гірничий ін ститут в 1971 р.

Працював на інженерних та наукових посадах в науково-дослідному секторі. З 1978 року на педагогічній роботі.

Викладає дисципліни “Процеси відкритих гірничих робіт”, “Організація та планування відкритих гірничих робіт” та “Комп’ютерні технології в проектуванні гірничого виробництва”. Керує дипломним проектуванням та здійснює підготовку аспірантів.

Основний напрям наукової роботи – розвиток методології проектування і планування відкритих гірничих робіт: гірничо-геометричне і економіко-математичне моделювання гірничих робіт для вирішенні проектних та планових задач, імітаційне моделювання технологічних процесів для визначення їх раціональних параметрів.

Має понад 100 науково-методичних друкованих праць.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій. Має галузеві нагороди.

© 2006-2019 Інформація про сайт