Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА


Загальна трудомісткість вивчення дисципліни складає 144 академічних годин (4 кредити ECTS)

 

Мета дисципліни. Надати студентам молодших курсів теоретичних знань по основам розробки родовищ відкритим і підземним способами, збагаченню корисних копалин, маркшейдерському обслуговуванню гірничих робіт, гірничим машинам та комплексам, підводному видобутку корисних копалин із дна озер, морів та океанів.

Задачі дисципліни. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 - Основи розробки родовищ відкритим та підземним способами.

 - Обладнання для переміщення вантажів при гірничих роботах.

 - Основні процеси збагачення корисних копалин.

 - Гірничі машини та обладнання.

 - Особливості розробки розсипних родовищ.

 - Складові технології підводної розробки родовищ із дна річок, морів та океанів.        

Основні дидактичні розділи:

1. Загальні відомості про гірниче виробництво.

2.Основні етапи освоєння родовищ корисних копалин.

3.Складові технології розробки родовищ.

4. Маркшейдерське обслуговування гірничих робіт .

5. Загальні відомості про системи розробки підземним способом.

6. Загальні відомості про системи розробки відкритим способом.

7. Особливості розробки розсипних родовищ.

8. Розробка родовищ природного каменю та гранітів.  

В результаті вивчення дисципліни “Основи гірничого виробництва” студент повинні вміти:

 - Доречно використовувати  гірничі терміни і дотримуватися гірничої термінології;

 - Класифікувати тип родовища в залежності від природних факторів;

 - Оцінити запаси корисної копалини в межах родовища;

  - Класифікувати корисні копалини по признаку використання в народному господарстві;

 - Розуміти задачі маркшейдерської служби при обслуговувані гірничих робіт;

 - Класифікувати виїмко-навантажувальне і бурове обладнання;

 - Вибрати тип транспорту для переміщення вантажів;

 - Аналізувати умови застосування розкривних виробок та їх параметри;

 - Класифікувати системи підземної  розробки; 

 - Класифікувати системи відкритої   розробки і способи відвалоутворення;

 - Розуміти особливості розробки розсипних родовищ, родовищ природного каменю та гранітів;

  - Орієнтуватися в основних процесах збагачення корисних копали.

 

Види навчальної роботи: лекції.

Вивчення дисципліни закінчується іспитом.

© 2006-2018 Інформація про сайт