Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


СПОРУДЖЕННЯ ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК

Час на засвоєння складає 3 кредити EСTS (108 години)

 

Мета дисципліни – формування системи теоретичних знань і практичних навичок щодо технології проведення капітальних і розрізної траншей при будівництва кар’єру для розробки родовища відкритим способом.

 

Завдання дисципліни – дати студентам знання щодо  технології проведення капітальних і розрізних траншей гірничим обладнанням,  визначення основних параметрів схем, технологічних і економічних  показників будівництва кар’єру по визначеним критеріям, а також виконувати креслення схем і календарні графіки проведення траншей.

 

Основні розділи дисципліни:

-         загальні поняття про будівництво кар’єру;

-         схеми розкриття родовищ корисних копалин;

-         особливості розкриття похилих і крутоспадних родовищ корисних копалин;

-         проведення капітальної та розрізної траншей драглайном;

-         проведення капітальної та розрізної траншей екскаваторами типу механічна лопата;

-         проведення капітальної та розрізної траншей екскаваторами поточної дії;

-         динаміка проведення капітальної та розрізної траншей підчас розробки пологих , похилих і крутоспадних родовищ;

-         організація та планування будівництва кар’єру;

-         побудова календарного графіка будівництва кар’єру;

-         визначення техніко-економічних показників будівництва кар’єру;

 

У результаті вивчення дисципліни «Спорудження відкритих гірничих виробок» студент повинен вміти: визначати схеми розкриття пологих, похилих або крутоспадних родовищ корисних копалин для подальшого видобування корисних копалин; за формулами визначати основні параметри та економічні показники схем проведення траншей; оцінювати ефективність технології розкриття у залежності від геологічних умов залягання пологих родовищ за визначеним критеріями; в ескізному вигляді та масштабі виконувати схеми розкриття родовищ у залежності від геологічних умов їх залягання; оцінювати й аналізувати креслення проектних схем розкриття пологих, похилих або крутоспадних родовищ; графічно зображувати плани, розрізи гірничих робіт у динаміці розкриття родовища та будувати календарні плани гірничих робіт.

 

Види навчальної роботи: лекції, практичні заняття,  самостійна робота.

Вивчення дисципліни закінчується заліком

 

© 2006-2018 Інформація про сайт