Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГІРНИЦТВІ

Час на засвоєння складає 3 кредити EСTS (108 години)

 

Мета дисципліни – формування теоретичних знань і практичних навичок щодо впровадження комп’ютерної технології при вирішені гірничих задач, пов’язаних з технологією відкритої розробки родовищ корисних копалин.

 

Завдання дисципліни – дати студентам знання щодо  використання комп’ютерних технологій в      гірництві при визначенні оптимальних параметрів капітальних і розрізних траншей, техніко-економічних показників систем розробки пологих , похилих та крутоспадних родовищ.

 

Основні розділи дисципліни:

 застосування комп’ютерної технології при визначенні оптимальних параметрів капітальних та розрізних траншей, а також технологічних схем розробки родовищ корисних копалин;

 побудова електронних таблиць Excel на основі  визначених формул;

 визначення необхідного стандартного програмного забезпечення у залежності від тематики виконання досліджень;

 побудова графіків  і гістограм при виконанні  досліджень у гірництві.

 прогнозування   оптимальних рішень  при вирішені гірничих задач, пов’язаних із технологією відкритої розробки родовищ корисних копалин.

 

У результаті вивчення дисципліни «Комп’ютерні технології в гірництві» студент повинен вміти: програмувати електронні таблиці за визначеними формулами; виконувати взаємозв’язок електронних таблиць для передачі результатів розрахунків від одннієї електронної таблиці до іншої; аналізувати отримані дані і прогнозувати динаміку розкриття та розробки родовища корисних копалин; будувати графіки та гістограми для аналізу розрахунків щодо оптимізації параметрів схем проведення траншей і технології розробки родовищ корисних копалин на основі визначених критеріїв.

 

Види навчальної роботи: лабораторні заняття,  самостійна робота.

Вивчення дисципліни: закінчується заліком

© 2006-2018 Інформація про сайт