Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ, ОСУШЕННЯ ТА ВОДОВІДЛИВ В КАР’ЄРАХ 

Загальна трудомісткість вивчення дисципліни складає 108 академічних годин (3 кредити ECTS)

 

Мета дисципліни. Метою дисципліни є навчання студентів основам технологічних процесів гідромеханізації, як однієї із видів комплексної механізації гірничих робіт; вивчення впливу підземних та поверхневих вод на умови розробки родовищ; дренажу та осушенню кар’єрних полів та відвалів; водовідливу в кар’єрі.

Задачі дисципліни. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

         - теорію гідравлічного руйнування гірських порід;

         - методи розрахунків гідравлічного  транспорту гірських порід;

         - технологічні основи комплексної гідромеханізації гірничих робіт на кар’єрі при дражних та земснарядних розробках;

         - процеси та технологію  гідровидобутку корисних копалин;

         - технологію підводного видобутку корисних копалин із дна морів і океанів;

         - вплив поверхневих та підземних вод на умови розробки родовищ та основні схеми дренажу кар’єрних полів;

         - основні схеми водовідливу та водовідводу.

Основні дидактичні розділи:

.1. Історія розвитку та сучасний стан гідромеханізації.

 2. Технологія розробки родовищ гідромоніторами.

 3. Технологія розробки родовищ драгами.

 4. Технологія розробки родовищ земснарядами.

 5. Підводний видобуток корисних копалин із дна морів та океанів.

 6. Дренаж та осушення кар’ۥєрів і відвалів.

 7. Водовідлив та водовідвід.

 В результаті вивчення дисципліни “Гідромеханізація , осушення та водовідлив в кар’єрах” студент повинні вміти:

-         визначити необхідну кількість гідромоніторів та установити їх технологічні параметри; 

-         розрахувати параметри гідротранспорту та вибрати раціональну схему водопостачання гідроустаткування з вибором відповідного насосного обладнання;

-         визначити основні параметри гідровідвалоутворення;

-         розрахувати основні параметри технологічних схем розробки гірничих порід земснарядами та драгами;

-         розрахувати водяний приплив  в кар’єр та до дренажних систем;

-         вибирати та розраховувати схеми дренажу та осушення кар’єрів і відвалів;

-         вибрати технічні засоби осушення.

Види навчальної роботи: лекції, практичні заняття.

Вивчення дисципліни закінчується заліком.

© 2006-2018 Інформація про сайт