Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


ПРОЕКТУВАННЯ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА

Загальна  трудомісткість вивчення дисципліни складає 5 залікових одиниць (252 академічні години).

 

Мета дисципліни – опанування основ проектування  нових та реконструкції діючих підприємств, вивчення принципів та методів проектування з урахуванням тенденцій  технічного прогресу в гірничовидобувній та машинобудівній промисловості, раціонального використання матеріальних ресурсів.

Завдання дисципліни – встановлення  оптимальних  організаційно-технічних рішень із будівництва або реконструкції гірничих підприємств і експлуатації родовищ,  реалізація яких забезпечує максимальний економічний ефект, захист довкілля.

Основні дидактичні одиниці:

Юридичні аспекти проектування та розробки родовищ

Методи проектування

Проектування  гірничої межі кар'єрів

Проектування розкриття та систем розробки родовищ

Гірничогеометричний аналіз родовищ та режим гірничих робіт

Обґрунтування комплексної механізації  гірничих робіт

Проектування  виробничої потужності гірничих підприємств

Проектування поверхневого комплексу гірничого підприємства

Проектування рекультивації та захисту  довкілля

У результаті вивчення  дисципліни студент повинен вміти: використовувати знання  законів України при проектуванні  кар'єрів;  підготувати необхідні вихідні данні з урахуванням гірничо-геологічних особливостей родовищ та стану розвитку техніки; обґрунтувати глибину та  межі кар’єрів , спосіб розкриття і трасу розкривних виробок;комплекси гірничотранспортного обладнання;  встановити виробничу потужність кар’єру та режим робіт; встановити фактори, що впливають на довкілля та запровадити способи запобігання їх негативного  впливу.

Види навчальної роботи: лекції, практичні  заняття, курсовий проект.

Вивчення дисципліни  закінчується іспитом. 

© 2006-2018 Інформація про сайт