Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЕКТУВАННІ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА

Час на засвоєння складає 3 кредити EСTS (108 години)

 

Мета дисципліни – формування системи теоретичних знань і практичних навичок щодо впровадження комп’ютерної технології при проектуванні гірничого виробництва відкритим способом

 

Завдання дисципліни – дати студентам знання щодо  використання комп’ютерних технологій у проектуванні гірничого виробництва при виконання проектних і наукових досліджень в області відкритої розробки родовищ;  визначати основні параметри та показники технологічних схем.

 

Основні розділи дисципліни:

        ефективність широкого застосування комп’ютерної технології при виконання проектних і наукових досліджень в області відкритої розробки родовищ;

        побудова електронних таблиць Excel на основі  визначених формул;

        необхідне стандартне програмне забезпечення у залежності від тематики виконання досліджень;

        створення графіків і гістограм на основі розрахунків з використанням комп’ютерів;

        програмний продукт на базі геоінформаційних систем, що використовуються при вирішенні технологічних задач у гірничому виробництві;

        вирішення  проектних та планових задач за допомогою геоінформаційних систем (ГІС).

 

У результаті вивчення дисципліни «Комп’ютерні технології у проектуванні гірничого виробництва» студент повинен вміти: програмувати електроні таблиці по визначеним формулам; виконувати взаємозв’язок електронних таблиць для передачі результатів розрахунок від одної електронної таблиці до другої; аналізувати отримані дані і прогнозувати динаміку розробки родовища корисних копалин; визначати тип гірничого обладнання для розкривних і видобувних робіт на основі розрахунків, які приведені у електронних таблицях; будувати графіки і гістограми для аналізу змінення геологічних і технологічних показників у процесі розробки родовища; прогнозувати ефективний напрям переміщення фронту гірничих робіт при розробки родовища корисних копалин на основі визначених критеріїв; виконувати в системі ГІС K-MINE побудови різноманітних лінійних та об’ємних об’єктів гірничого виробництва; виконувати проектні задачі з проектування контурів кар’єру у автоматизованому режимі.

 

Види навчальної роботи: практичні заняття,  самостійна робота.
Вивчення дисципліни
закінчується заліком
© 2006-2018 Інформація про сайт