Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


ПРОФЕСІЙНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАДАЧІ СПЕЦІАЛІСТІВ

Кількість кредитів  - 3 ESTS (108 академічних годин)

 

Мета дисципліни -  опанування основ професійної компетенції, навичок  організаційної роботи та управління робітничими колективами.

 

Завдання  дисципліни – на основі знань  професійних функцій оцінювати об’єкти, предмети та засоби діяльності, з урахуванням кваліфікації робітників, правил охорони праці та Законів України.

 

Основні розділи дисципліни

1.Обєкти діяльності спеціалістів фаху «Розробка родовищ та  видобування корисних копалин».

2. Первинні посади, обов’язки, місце в трудовому колективі та на підприємствах.

3. Перспективні посади, обов’язки та завдання.

 

У результаті вивчення  дисципліни  «Професійні функції та завданняспеціаліста» випускник повинен вміти  оцінювати  об’єкти діяльності, професійні здібності робітників, із урахуванням навичок та стажу роботи, організувати  виконання  виробничих завдань, дотримання технічної документації та Законів України

 

Види навчальної  роботи – лекції.

 

Вивчення дисципліни закінчується  заліком.

© 2006-2018 Інформація про сайт