Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ СЕРТИФІКАЦІЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ
 

Загальна трудомісткість вивчення дисципліни складає: 3,5 кредити ECTS (126 годин).

Мета дисципліни. Формування системи теоретичних знань і практичних навичок з вимірювання  фізичних величин, кваліметрії та гірничої кваліметрії, стандартизації та сертифікації.

Основні завдання дисципліни:

·         Класифікувати нормативні документи з стандартизації і визначати сферу їх застосування.

·         Визначати якісні та кількісні характеристики фізичних величин.

·         Аналізувати метрологічні характеристики технічних засобів вимірювань, класи їх точності та показники надійності.

·         Оцінювати й аналізувати якість продукції гірничого виробництва.

·         Встановлювати порядок проведення сертифікації продукції та акредитації випробувальних лабораторій.

Основні дидактичні одиниці (розділи):

·         Державна система стандартизації.

·         Науково-методичні основи стандартизації.

·         Метрологія та її значення науково-технічному прогресі.

·         Основні проблеми метрології.

·         Забезпечення єдності вимірювання.

·         Кваліметрія. Показники якості, оцінювання рівня якості.

·         Гірнича кваліметрія.

·         Сертифікація продукції та акредитація випробувальних лабораторій.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

·         Визначати якісні та кількісні характеристики фізичних величин.

·         Аналізувати метрологічні характеристики засобів вимірювання, класи їх точності та показники надійності.

·         Створити комплексні показники якості.

·         Оцінювати якість продукції гірничого виробництва та користуватись методами стабілізації та підвищення якості.

·         Обирати необхідні нормативні документи з стандартизації, метрології, кваліметрії, сертифікація та акредитація для вирішення відповідних задач.

Види навчальної роботи: лекції, практичні заняття.

Вивчення дисципліни завершується диференційованим заліком.

© 2006-2018 Інформація про сайт