Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Загальна трудомісткість вивчення дисципліни складає 3 залікові одиниці (108 годин).

 

Мета дисципліни. Дати майбутнім спеціалістам у області відкритої розробки родовищ корисних копалин знання основ матеріалознавства та практичні навички, які необхідні для ефективного використання матеріалів при здійсненні гірничого виробництва. Реалізація цих знань на практиці сприятиме підвищенню ефективності гірничого виробництва за рахунок вмілого використання взаємозв`язку складу, будови, структури та властивостей різних матеріалів, а також закономірності їх зміни під тепловими, хімічними, механічними та іншими діями під час відкритих гірничих робіт.

Завдання дисципліни. Однією з основних задач матеріалознавства є ефективне використання різноманітних матеріалів при відкритій розробці родовищ корисних копалин.

Основні дидактичні одиниці (розділи):

Головні будівлі та споруди на гірничих підприємствах.

Характеристика матеріалів у гірництві та їх стандартизація.

Природні кам'яні матеріали, видобуток, обробка та призначення.

В'яжучі матеріали, призначення та класифікація.

Бетон та залізобетон.

Металеві матеріали, їх характеристика та призначення.

Будівельні та тампонажні розчини.

Керамічні матеріали та силікатні вироби.

Лакофарбові матеріали та антисептики.

Теплоізоляційні матеріали.

Використання відходів і супутніх продуктів у виробництві будівельних матеріалів та виробів.

У результаті вивчення дисципліни «Матеріалознавство» студент повинен вміти:

визначати істину і середню щільність матеріалів; визначати природну вологість будівельних матеріалів; визначати пористість та пустотність матеріалів; визначати водопоглинання та коефіцієнта пом`якшення матеріалів; розраховувати склад компонентів будівельного розчину заданої марки і об`єму; визначати міцність цегли при стиску та згинанні; визначати межу міцності деревини; встановлювати на зразках властивості та пороки деревини; використовувати заходи щодо надання деревині захисних властивостей для запобігання від псування та гниття.

Види навчальної роботи: лекції, практичні заняття.

Вивчення дисципліни закінчується заліком.

© 2006-2018 Інформація про сайт