Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 184 "ГІРНИЦТВО"


ДИЦИПЛІНИ ЗА КАФЕДРОЮ ВІКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБІТ ДЛЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ ДОКТОР-ФІЛОСОФІЇ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ З ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБІТ
СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ З РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗКРИТТЯ ТА РОЗРОБКИ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ ДОКТОР-ФІЛОСОФІЇ


ВИНАХІДНИЦТВО ТА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ІНОЗЕМНА МОВА ДЛЯ НАУКИ І ОСВІТИ (АНГЛІЙСЬКА /НІМЕЦЬКА/ФРАНЦУЗЬКА)

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

НАУКОВІ ОСНОВИ ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ ТА УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ЇХ ВИДОБУТКУ

НАУКОВІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ І ПРОБЛЕМИ ГІРНИЦТВА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ У МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННІЙ СФЕРІ

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ГІРНИЦТВІ

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ТА ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА

ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ ПРОЕКТАМИ 

© 2006-2021 Інформація про сайт