Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ІНФОРМАЦІЯ ДО АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ  
 (АСПІРАНТУРА)


 ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 
 План освітнього процесу - Спеціальність 184


РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 
  

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ТА ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИНАХІДНИЦТВО ТА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ІНОЗЕМНА МОВА ДЛЯ НАУКИ І ОСВІТИ (АНГЛІЙСЬКА /НІМЕЦЬКА/ФРАНЦУЗЬКА)

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

НАУКОВІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ І ПРОБЛЕМИ ГІРНИЦТВА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ У МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННІЙ СФЕРІ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ ПРОЕКТАМИ 

CИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
за вибором аспірантів (розміщення на дистанційній платформі/силабус)


ДОКУМЕНТАЦІЯ З АТЕСТАЦІЇ АСПІРАНТІВ  © 2006-2020 Інформація про сайт