Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 

Міжнародне співробітництво кафедри

 

Кафедра здійснює міжнародне співробітництво з Інститутом гірничої справи в рамках Договору про співробітництво Державного вищого навчального закладу “Національний гірничий університет” з Технічним університетом “Фрайберзська гірнича академія” (м. Фрайберг, Німеччина) та у складі Міжнародного університету ресурсів (головний офіс у м. Фрайберг, Німеччина).

Drebensted & Pivniak.jpgПрограмою співробітництва кафедри з Інститутом гірничої справи ТУ “ФГА” передбачено:

- обмін досвідом організації навчального процесу за кредитно-модульною системою;

- обмін методичним забезпеченням навчального процесу;

- спільна реалізація двоступеневої повної вищої освіти за схемами:

- навчання за освітньо-професійними програмами бакалаврів в ДВНЗ “НГУ”, а за освітньо-професійними програмами магістрів – в ТУ “ФГА”;

- дипломування магістрів ДВНЗ “НГУ” в ТУ “ФГА”, а магістрів ТУ “ФГА” – в ДВНЗ “НГУ”;

- проведення навчально-ознайомчої практики студентів ТУ “ФГА” на гірничих підприємствах України;

- обмін аспірантами, науковими співробітниками та викладачами;

- підготовка відзивів на автореферати та участь співробітників у якості опонентів при рецензуванні та захисті дисертаційних робіт, що проводяться в ДВНЗ “НГУ” та в ТУ “ФГА”;

- участь у наукових конференціях, симпозіумах, форумах, що проводяться в ДВНЗ “НГУ” та в ТУ “ФГА”;

- обмін публікаціями в наукових збірниках ДВНЗ “НГУ” і ТУ “ФГА, підготовка та видання спільних монографій, підручників, навчальних посібників тощо.

Відповідно цій програмі було проведено навчально-ознайомчу практику студентів ТУ “ФГА” на гірничих підприємствах України, стажування аспіранта Ложнікова О.В. та наукового співробітника Літучого В.В., рецензування дисертаційних робіт, обмін публікаціями в наукових збірниках. Співробітники кафедри систематично приймають участь в міжнародному симпозіумі “Тиждень гірників та металургів” ТУ “ФГА” і в наукових конференціях, що проводяться в ТУ “ФГА”. В свою чергу, співробітники Інституту гірничої справи ТУ “ФГА” регулярно приймають участь у Форумах гірників, що проводяться в ДВНЗ “НГУ”. В 2011 р. опублікована спільна монографія “Наукові основи раціонального природокористування при відкритій розробці родовищ” (автори: Г.Г. Півняк, І.Л. Гуменик, К. Дребенштедт, А.І. Панасенко).

Drebensted & Gumenik.jpgЩе більші перспективи щодо міжнародного співробітництва відкрило заснування у 2007 р. Міжнародного університету ресурсів наступними європейськими університетами: Технічним університетом “Фрайберзька гірнича академія” (Німеччина); Національним технічним університетом “Дніпровська політехніка” (Україна); Гірничим університетом (Австрія) та Гірничо-металургійною академією (Польша). Основними завданнями Міжнародного університету ресурсів є:

- підвищення ефективності міжнародного співробітництва шляхом участі в європейських освітніх програмах;

- створення спільних навчальних програм за напрямами підготовки “Інженерна справа”;

- діяльність в сфері спільних наукових проектів;

- обмін аспірантами і студентами;

- обмін матеріалами в сфері освіти, результатами досліджень, публікаціями;

- проведення міжнародних конференцій.

Кафедра приймає безпосередню участь у створенні спільних навчальних програм – співробітник кафедри доцент Череп А.Ю. виконує обов’язки координатора з розробки інтегрованих навчальних планів.

Розширюючи співробітництво в межах СНД, в 2011 р. кафедра підписала договір про співробітництво з кафедрою відкритих гірничих робіт Казахського національного технічного університету ім. К.І. Сатпаева (зав. кафедри – доктор технічних наук, професор Ракішев Б.Р.).

На базі співробітництва з Інститутом гірничої справи ТУ "ФГА" відбувається реальний захист кандидатських (докторських дисертацій).

IMG_7732.jpg

Професори Г.Г. Півняк і К. Дребенштедт на подвійному захисті дисертації Ложнікова О.В. в Україні.


DSCN9099.JPG

Наукова рада ТУ "Фрайберзької гірничої академії" під час подвійного захисту дисертаційної роботи Ложнікова О.В. у ФРН.


Кафедра відкритих гірничих робіт завжди відкрита до співробітництва з іноземними колегами. У 2012 році група студентів і науковців з Інституту гірничої промисловості (м. Ахен, Німеччина) пройшла ознайомчу практику на підпріємствах нашої країни під керівництвом співробітників кафедри.


СевГОК, ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ», Кривой Рог.jpg

 Гості з ФРН на Північному ГЗК, м. Кривий Ріг.


Шевченковский карьер, Орджоникидзе.JPG

 Гості з ФРН на Шевченківському кар'єрі, м. Покров.© 2006-2023 Інформація про сайт