Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 

Доценти кафедри

 Nesvitailo.jpg Несвитайло Микола Володимирович.

Гірничий інженер, кандидат технічних наук з 1987 р. Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут ім.. Артема в 1981 р. Працює доцентом кафедри відкритих гірничих робіт Національного гірничого університету.

Читає  курс  лекций  по  дисциплинам  : «Основи гірничого виробництва»,

«Основи  геотехнології»,  «Гідромеханізація   відкритих   гірничих   робіт»,

«Процеси гірничого  виробництва», «Техніка і технологія безпечного ведення вибухових робіт» студентам гірничого, шахтобудівного, механіко-машинобудівногоо факультетів і института заочно-дистанційного обучення, керує ознайомчоювиробничою та переддипломною практиками, курсовим і дипломным проектами студентів.

Основний напрямок наукових досліджень – технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин штокоподібних родовищ.

Несвітайло М.В. опублікував 60 наукових праць у тому числі чотири авторські свідоцтва на винаходи і 10 методичних посібників.


Anisimov.jpgАнісімов Олег Олександрович – доцент кафедри відкритих гірничих робіт, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук.

Народився у 1976р. У 2001 р. закінчив Національну гірничу академію України за спеціальністю «Розробка родовищ корисних копалин».

Навчальну роботу веде з читання лекцій і виконання практичних занять з дисциплін «Екологічна безпека при відкритій розробці родовищ», «Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин».

Наукова робота полягає у виконанні науково-дослідних робіт з проектування гірничих підприємств в Інституті з проектування гірничих підприємств ДВНЗ «НГУ». Основний напрямок робот – розробка залізорудних та нерудних родовищ. Має більш 25 опублікованих наукових робіт.


ложник.jpgЛожніков Олексій Володимирович – доцент кафедри ВГР, кандидат технічних наук, доктор PhD.

Народився у 1983р. У 2005 р. закінчив Національну гірничу академію України за спеціальністю «Розробка родовищ корисних копалин». У 2008 р. стажувався у Фрайберзській гірничій академії (Німеччина) на кафедрі відкритих гірничих робіт по темі досліджень дисертаційної роботи.

Навчальну роботу веде з читання лекцій і виконання практичних занять з дисциплін «Матеріалознавство», «Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин».

Основний напрямок наукової роботи полягає у розробці ресурсозберігаючих технологій при експлуатації пологоспадних родовищ. Має більш 17 опублікованих наукових робіт.  


Strilec.jpgСтрілець Олександр Петрович – гірничий інженер, старший викладач кафедри відкритих гірничих робіт, директор Центру з проблем вибухових робіт.

Народився 29.10.1971 г. У 1996 г. з відзнакою закінчив Національну гірничу академію України.

Основна наукова діяльність полягає в удосконаленні технології вибухопідготовки кріплення та обводнених скельних гірських порід на кар’єрах рудної і нерудної промисловості.

По матеріалам роботи опубліковано понад 30 статей, отримані патенти. На теперішній час директор Центра по проблемам вибухових робіт науково-дослідницької частини Національного гірничого університету. Наукову діяльність суміщає із педагогічною роботою. Читає лекції, проводить практичні заняття з дисциплін: «Процеси відкритих гірничих робіт», «Технологія та безпека ведення вибухових робіт», «Основи теорії вибуху», «Геотехнології в гірничій справі».


литучий.jpg

Літучий Володимир Вікторович

Доцент кафедри відкритих гірничих робіт, кандидат технічних наук, доктор-інженер

В 2002 р закінчив Національний гірничий університет за спеціальністю «Розробка родовищ корисних копалин».

Протягом 2002 – 2005 роки проходив навчання в аспірантурі Національного гірничого університету на кафедрі відкритих гірничих робіт. Після її закінчення там же працює.

Робота з підготовки дисертації виконана за програмою подвійного захисту між НГУ та ТУ «ФГА» під керівництвом визнаних фахівців гірничої справи професорів Іллі Львовича Гуменика та Карстена Дребенштедта. Стажувався у Технічному університеті «Фрайберзька гірнича академія» в 2006 році. Під час проходження стажування виконав значну частину досліджень дисертаційної роботи. Подвійний захист дисертаційної роботи відбувся у 2013 р. спочатку в Україні (НГУ), а потім у 2014 р. у ФРН (ТУ «ФГА»). За результатами захисту отримав наукові ступені кандидата технічних наук і доктора-інженера.

У 2015 р в ТУ «ФГА» дисертаційна робота В.В. Літучого отримала перемогу в номінації «Краща дисертаційна робота 2014 р».

За значний вклад в розвиток міжнародних відношень в 2016 р нагороджений медаллю НГУ.

Сьогодні працює зі студентами, проводить лекції, практичні заняття, приймає участь в наукових дослідженнях на кафедрі ВГР.

Напрям наукових досліджень В.В. Літучого полягає у розробці технологічних рішень зі зменшення негативного впливу відкритих гірничих робіт на довкілля та раціонального використання природних ресурсів.
Попередня сторінка               На головну                Наступна сторінка


© 2006-2018 Інформація про сайт