National TU Dnipro Polytechnic — Compliance with the Time

Associate Professors

  Nesvitailo.jpgNikolai Vladimirovich Nesvitaylo

Mining engineer, since 1987 is a candidate of technical sciences, in 1981 graduated from the Dnepropetrovsk Mining Institute named after Artem, associate professor department of “Surface Mining” of the National Mining University.

Teaches a course in the following disciplines: “Fundamentals of the Mining Industry”, “Fundamentals Geotehnologies”, “Hydromechanization of Surface Mining”, “The Processes of Mining Industry”, “Technique and Technology Safe Conduct of Blasting Operations” to the students of mining, mines construction and mechanical engineering faculties and the Institute Extramural and Distance Education, director of familiarization and industrial , and pre-diploma practices, courses , and degrees projects of students.

The basic direction of scientific is “Technology of Surface Mining Development stocked Deposits”.

He has published 60 scientific articles , including four inventor's certificates and 10 manuals.


Anisimov.jpgOleg Aleksandrovich Anisimov - assistant department of “Surface Mining”, senior researcher, candidate of technical sciences.

He was born in 1976. In 2001 , he graduated from the National Mining Academy of Ukraine to the specialty “Development of Mineral Deposits”.

Educational work is carr ied out by lectures and practical exercises in the discipline of “Environmental Security in Surface Mining”, “Technology of Surface Mining”.

Scientific work consists in carry ing out scientific research in the design of mining enterprises at the Institute Design of Mining Enterprises of State University “NMU”. The main direction of works is the development of iron and non-metallic deposits.

He has more than 25 scientific publications.

 

ложник.jpgAlexey Vladimirovich Lozhnikov - researcher department of “Surface Mining”, associate professor department of “Surface Mining” , candidate of technical sciences, PhD.

He was born in 1983. In 2005 graduated from the National Mining Academy of Ukraine in the specialty “Development of Mineral Deposits”. In 2008 trained at the Freiburg Mining Academy (Germany) in the topic of the thesis.

Academic work is conducted by lectures and practical exercises in the disciplines: “Materials Engineering” and “Technology of Surface Mining”.

Basic direction of scientific work is development of resource saving technologies during operation of sloping deposits.

He has more than 17 published scientific articles.

Strilec.jpgAlexander Petrovich Strelets - mining engineer, assistant department of “Surface Mining”, the director of “Center of the Problems of Blasting Operations”.

Date of birth 29.10.1971. In 1996 graduated from the National Mining Academy of Ukraine with honors.

The main scientific activity is improvement technology of preparation for blasting operations strong and flooded rocks in the pits of metallic and nonmetallic industries.

Published over 30 scientific articles, obtained patents. Currently is director of “Center of the Problems of Blasting Operations” scientific research department of the National Mining University. He combines scientific activities with pedagogical work.

Leads lectures and practical classes in the disciplines: “The Processes of Surface Mining”, “Technology and Safety of Blasting Operations”, ‘Basic Theory of the Explosion”, “Geotechnologies in Mining”.


литучий.jpg

Літучий Володимир Вікторович

Доцент кафедри відкритих гірничих робіт, кандидат технічних наук, доктор-інженер

В 2002 р закінчив Національний гірничий університет за спеціальністю «Розробка родовищ корисних копалин».

Протягом 2002 – 2005 роки проходив навчання в аспірантурі Національного гірничого університету на кафедрі відкритих гірничих робіт. Після її закінчення там же працює.

Робота з підготовки дисертації виконана за програмою подвійного захисту між НГУ та ТУ «ФГА» під керівництвом визнаних фахівців гірничої справи професорів Іллі Львовича Гуменика та Карстена Дребенштедта. Стажувався у Технічному університеті «Фрайберзька гірнича академія» в 2006 році. Під час проходження стажування виконав значну частину досліджень дисертаційної роботи. Подвійний захист дисертаційної роботи відбувся у 2013 р. спочатку в Україні (НГУ), а потім у 2014 р. у ФРН (ТУ «ФГА»). За результатами захисту отримав наукові ступені кандидата технічних наук і доктора-інженера.

У 2015 р в ТУ «ФГА» дисертаційна робота В.В. Літучого отримала перемогу в номінації «Краща дисертаційна робота 2014 р».

За значний вклад в розвиток міжнародних відношень в 2016 р нагороджений медаллю НГУ.

Сьогодні працює зі студентами, проводить лекції, практичні заняття, приймає участь в наукових дослідженнях на кафедрі ВГР.

Напрям наукових досліджень В.В. Літучого полягає у розробці технологічних рішень зі зменшення негативного впливу відкритих гірничих робіт на довкілля та раціонального використання природних ресурсів.

© 2006-2018 Інформація про сайт