Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Собко Борис Юхимович


SobkoBY.jpgГірничий інженер з відкритої розробки родовищ корисних копалин. Завідувач кафедри відкритих гірничих робіт. Доктор технічних наук. Професор кафедри відкритих гірничих робіт НГУ.

Рік народження – 15.07.1963.

У 1982 р. закінчив Кам’янець-Подільський індустріальний технікум за фахом гірничий технік. В 1989 закінчив Дніпропетровський гірничий інститут та отримав кваліфікацію гірничий інженер з відкритої розробки родовищ корисних копалин. З 1989 по 1994 рр працював на інженерних та наукових посадах в Дніпропетровському гірничому інституті, в Проблемній науково-дослідній лабораторії комплексного освоєння родовищ корисних копалин.

В 1994 р. захистив кандидатську дисертацію з розробки способів та засобів боротьби з пилегазовими викидами при відкритій розробці родовищ корисних копалин. В 2010 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Наукове обґрунтування технології відкритої розробки розсипних титано-цирконієвих родовищ України». З 2015 р. очолює кафедру відкритих гірничих робіт.

В 2004 р. Собко Б.Ю. член делегації гірничих фахівців, що була запрошена австралійською компанією «Mikromine» для вивчення геонформаційних систем гірничо-геологічного модулювання в гірничо-видобувній галузі. З його безпосередньою участю були створені трьовимірні гірничо-геологічні моделі титано-цирконієвих та залізорудних родовищ.

Під керівництвом Собка Б.Ю. за період з 2008 по 2011 рр були виконані госпрозрахункові теми на замовлення Вільногірського ГМК по обгрунтуванню раціональних безтранспортних технологічних схем розробки Малишевського родовища і технологічних схем при умові зміни довжини фронту гірничих робіт (при проходженні села Петрівка), та розробці раціональних схем відвалоутворення на кар’єрі «Південь» у зв’язку з аварійним ремонтом відвалоутворювача ЗП-6600.

Натепер відомий вчений, фахівець в області системних досліджень з вдосконалення процесів відкритих гірничих робіт та технології розробки титано-цирконієвих родовищ. Автор понад 120 наукових праць, зокрема 5 монографій, чисельних патентів на винахід. Має галузеві нагороди та подяки.

 

Основні публікації за останні роки.

Scopus

1. Comparative analysis of changes of market environment and development strategies of mining enterprises / A.M. Melnykov, B.Yu. Sobko, N.B. Pundiak //  Naukoviy visnik NMU. - 2012. - #5.

2. Sobko, B.Yu.,SUBSTANTIATION OF RATIONAL MINING METHOD AT THE MOTRONIVSKYI TITANIUM-ZIRCONIUM ORE DEPOSIT EXPLORATION / B.Yu. Sobko, O.V. Lozhnikov, A.M. Haidin, O.M.  Laznikov //Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk. – 2016. – №. 6. – С. 41.


Монографії

1. Собко Б.Ю. Удосконалення технології відкритої розробки розсипних титано-цирконієвих руд [Текст]: Монографія / Б.Ю. Собко / Д. Національний гірничий університет, 2008. – 167 с.

2. Собко Б.Ю. Наукові основи валоризації процесів діяльності та розвитку гірничих підприємств / А.М. Мельников, Н.Б. Собко // Монографія. Дніпропетровськ: РВК НГУ. - 2011.


Фахові видання

1. Собко Б.Ю. Визначення продуктивності екскаваторів-драглайнів, що працюють у комплексі із великовантажними автосамоскидами / Лотоус, А.М. Маєвський, А.В.Драбаха // Науковий вісник НГУ. - 2011.- № 5 В.В.

2. Собко Б.Ю. Определение коэффициента запаса устойчивости откосов в сложноструктурном массиве пород / А.С. Ковров // В книзі «Науковий вісник НГУ. - 2011.- № 4

3. Собко Б.Ю. Перспективи розвитку та особливості розробки розсипних родовищ титано-цирконієвих руд в Україні / // Наук.-техн. зб. НВУ Рівне .- 2011.

4. Собко Б.Ю. Расчет устойчивости бортов карьеров ВГМК с учетом расстановки технологического оборудования / А.С.Ковров // Металлургическая и горнорудная промышленность.Днепропетровск - 2011

5. Собко Б.Ю. Обоснование технологической схемы развития горных работ на восточном участке Малышевского месторождения титано-циркониевых руд / А.М. Маевский, В.В.Дроздов // Збірник наукових праць НГУ.- 2011.- № 36.-том.2

6. Собко Б.Ю. Исследование технологии отвалообразования при отработке карьера «Юг» Малышевского месторождения россыпных титано-циркониевых руд / А.М. Маевский // Збірник наукових праць НГУ.- 2012.- № 37.-том. 1

7. Собко Б.Ю. Рациональная технология разработки обводнённых россыпей / А.М.Лазников, А.М.Гайдин // Сб. научных трудов Академии горных наук Украины. – Кривой Рог.- Дионис.- 2012.

8. Собко Б.Ю. Исследование эффективных вариантов вскрытия и развития карьера Мотроновско-Анновского участка Малышевского месторождения / А.М. Лазников // Збірник наукових праць НГУ.- 2012.- № 38.

9. Собко Б.Ю. Обоснование технологической схемы разработки передового вскрышного уступа комплексом машин непрерывного действия на карьере «ЮГ» Вольногорского ГМК / А.М.Лазников, С.З.Полищук, А.В.Полищук // Збірник наукових праць НГУ. - 2013.- № 40

10. Собко Б.Ю. Вибір та обґрунтування раціонального гірничотранспортного комплексу при проведенні розкривних робіт в умовах Єристівського ГЗК / А.В. Дроздов // Збірник наукових праць НГУ.- 2013.- № 41

11. Собко Б.Ю. Моделирование устойчивости бортов карьера при разработке Мотроновско-Анновского участка Малышевского месторождения / А.М.Лазников, С.З.Полищук, А.В.Полищук // Збірник наукових праць НГУ.- 2013.- № 41

12. Собко Б.Ю. Прогнозирование режима подземных вод при отработке Мотроновско-Анновского участка Малышевского месторождения / 70 С.З. Полищук, Д.В. Рудаков // Сборник научных трудов Приднепровской ГАСА .- 2013.- Вып.

13. Собко Б.Ю. Гірничо-геометричний аналіз кар’єрного поля Єристівського родовища залізистих кварцитів / В.В.Дроздов, О.В.Дроздов // Збірник наукових праць НГУ.- 2013. - № 43

14. Собко Б.Ю. Определение оптимальной ширины заходки экскаватора-драглайна при его работе в комплексе с автосамосвалами / А.М.Маевский, Н.В.Несвитайло, М.А.Чебанов // Збірник наукових праць НГУ.- 2013.- № 43

15. Собко Б.Ю. Выбор рационального комплекса горнотранспортного оборудования для разработки Мотроновско-Анновского участка Малышевского россыпного месторождения / // Збірник наукових праць НГУ.- 2013.- № 43

16. Собко Б.Ю. Прогноз эффективности противофильтрационного экранирования хвостохранилища отходов обогащения титано-циркониевых руд / Т.И.Перкова, С.З.Полищук // Металлургическая и горнорудная промышленность. Днепропетровск - 2014.- № 1.

17. Собко Б.Ю. Сучасний стан та перспективи розробки нових родовищ України для видобутку титанових руд / // Збірник наукових праць НГУ.- 2014.- № 44

18. Собко Б.Ю. Вплив розробки Мотронівсько-Аннівської ділянки Малишевського родовища на гідрогеологічні умови території / А.М.Гайдін // Збірник наукових праць НГУ. - 2014.- № 45

Навчально-методичні роботи

1. Обоснование технологической схемы развития горных работ на восточном участке Малышевского месторождения титано-циркониевых руд / Маевский А.М.// Форум гірників-2011: міжнар. конф., 30 вересня - 03 жовтня 2011 р.: тези доп.- Дніпропетровськ: РІК НГУ, 2011

2. Технологическая оценка возможных альтернативных схем отвальных работ на карьере «Юг» Малышевского месторождения россыпных титано-циркониевых руд / Маевский А.М // Форум гірників-2012: міжнар. конф., 03 жовтня – 06 жовтня 2012 р.: тези доп.- Дніпропетровськ: РІК НГУ, 2012.

3. Повышение эффективности работы экскаваторов драглайнов при разработке вскрышных пород в условиях Еристовского месторождения железистых кварцитов / А.М.Маевский, Н.В. Несвитайло // Форум гірників-2013: міжнар. конф., 02 жовтня – 05 жовтня 2013 р.: тези доп.- Дніпропетровськ: РІК НГУ, 2013

4. Выбор и обоснование метода расчета устойчивости нерабочих бортов карьера Катока / А.М.Маевский, Н.В. Несвитайло // Форум гірників-2013: міжнар. конф., 02 жовтня – 05 жовтня 2013 р.: тези доп.- Дніпропетровськ: РІК НГУ, 2013

5. Разработка рекомендаций по организации и проведению гидрогеологического мониторинга на Мотроновско-Анновском карьере / А.М. Лазников, И.И.Зозуля, А.М. Гайдин // Форум гірників-2014: міжнар. конф., 02 жовтня – 05 жовтня 2014 р.: тези доп.- Дніпропетровськ: РІК НГУ.- 2014


Контакти:

49005, Україна, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19, будівля, 7, кабінет 7/410.

Тел.: +38 (0562) 47 – 08 – 84 (факс), 47 – 24 – 41, 45 – 85 – 02.

e-mail: sobko.boris.nmu@gmail.com


© 2006-2018 Інформація про сайт