Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Собко Борис Юхимович


SobkoBY.jpgГірничий інженер з відкритої розробки родовищ корисних копалин. Завідувач кафедри відкритих гірничих робіт. Доктор технічних наук. Професор кафедри відкритих гірничих робіт НГУ.

Рік народження – 15.07.1963.

У 1982 р. закінчив Кам’янець-Подільський індустріальний технікум за фахом гірничий технік. В 1989 закінчив Дніпропетровський гірничий інститут та отримав кваліфікацію гірничий інженер з відкритої розробки родовищ корисних копалин. З 1989 по 1994 рр працював на інженерних та наукових посадах в Дніпропетровському гірничому інституті, в Проблемній науково-дослідній лабораторії комплексного освоєння родовищ корисних копалин.

В 1994 р. захистив кандидатську дисертацію з розробки способів та засобів боротьби з пилегазовими викидами при відкритій розробці родовищ корисних копалин. В 2010 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Наукове обґрунтування технології відкритої розробки розсипних титано-цирконієвих родовищ України». З 2015 р. очолює кафедру відкритих гірничих робіт.

В 2004 р. Собко Б.Ю. член делегації гірничих фахівців, що була запрошена австралійською компанією «Mikromine» для вивчення геонформаційних систем гірничо-геологічного модулювання в гірничо-видобувній галузі. З його безпосередньою участю були створені трьовимірні гірничо-геологічні моделі титано-цирконієвих та залізорудних родовищ.

Під керівництвом Собка Б.Ю. за період з 2008 по 2011 рр були виконані госпрозрахункові теми на замовлення Вільногірського ГМК по обгрунтуванню раціональних безтранспортних технологічних схем розробки Малишевського родовища і технологічних схем при умові зміни довжини фронту гірничих робіт (при проходженні села Петрівка), та розробці раціональних схем відвалоутворення на кар’єрі «Південь» у зв’язку з аварійним ремонтом відвалоутворювача ЗП-6600.

Натепер відомий вчений, фахівець в області системних досліджень з вдосконалення процесів відкритих гірничих робіт та технології розробки титано-цирконієвих родовищ. Автор понад 140 наукових праць, зокрема 6 монографій, чисельних патентів на винахід. Має галузеві нагороди та подяки.

 

Основні публікації за останні роки.

Scopus

1. Comparative analysis of changes of market environment and development strategies of mining enterprises / A.M. Melnykov, B.Yu. Sobko, N.B. Pundiak //  Naukoviy visnik NMU. - 2012. - #5.

2. Sobko, B.Yu.,SUBSTANTIATION OF RATIONAL MINING METHOD AT THE MOTRONIVSKYI TITANIUM-ZIRCONIUM ORE DEPOSIT EXPLORATION / B.Yu. Sobko, O.V. Lozhnikov, A.M. Haidin, O.M.  Laznikov //Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk. – 2016. – №. 6. – С. 41.

3. Sobko B., Lozhnikov O. "Determination of cut-off wall cost efficiency at motronivskyi pit mining." Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk 3 (2018): 44-49.


Монографії

1.   Собко Б.Ю. Розробка обводнених родовищ титанових руд / Б.Ю. Собко, А.М. Гайдін, О.М. Лазніков // Дніпроперовськ: Літограф, – 2016. – 216 с.

2.      Собко Б.Ю. Кафедра відкритих гірничих робіт. 60 років / Б.Ю. Собко, Г.Д. Пчолкін, О.В. Ложніков // Дніпропетровськ: Літограф, – 2016. – 290 с.

3.   Собко Б.Ю. Гідроекологія при гірничих роботах / Б.Ю. Собко, А.М. Гайдін // Дніпро: Літограф.– 2018. – 218 с.

4.      Собко Б.Ю. Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин. Ч.1. Розкриття родовищ / Б.Ю. Собко, Г.Д. Пчолкін, Г.Я. Корсунський, О.В. Ложніков // Дніпро: Літограф.– 2017. – с.


Фахові видання за останні 5 років.

1.      Собко Б.Е. Прогноз эффективности противофильтрационного экранирования хвостохранилища отходов обогащения титано-циркониевых руд / Б.Е. Собко, Т.И. Перкова, С.З.Полищук  // Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность».- Днепропетровск – 2014.- №1.- С.73-76.

2.   Собко Б.Ю. Сучасний стан та перспективи розробки нових родовищ України для видобутку титанових руд // Збірник наукових праць НГУ.- Дніпропетровськ .- РВК НГУ.-  2014.-  № 44.-С.76-81.

3.   Собко Б.Ю. Вплив розробки Мотронівсько-Аннівської ділянки Малишевського родовища на гідрогеологічні умови території / Б.Ю. Собко, А.М. Гайдін // Збірник наукових праць НГУ.- Дніпропетровськ.- РВК НГУ.-  2014.-  № 45.- С.184-189.

4. Sobko B. E. Ways of mitigating environmental influence of developing Motronivsko-Annivska area of malyshevske deposit./ B. E Sobko , O.M. Laznikov, A.M. Gaidin, M.O. Chebanov // Scientifik Report on Resource Issues 2015.-Volume 1.- Bergakademie Freiberg.- 2015.- C.464-470.

5. Собко Б.Ю. Обґрунтування параметрів технологічних схем гірничотехнічної рекультивації обводнених залишкових вироблених просторів кар’єрів / Б.Ю. Собко, О.В. Ложніков, Ю.В. Романченко // Збірник наукових праць НГУ.- Дніпро.- № 48, 2015. – С. 88 – 95.

6. Собко Б.Ю. Дослідження структури порушених відкритою розробкою земель й пошук шляхів вдосконалення рекультивації залишкових виробок/ Б.Ю. Собко, О.В. Ложніков // Збірник наукових праць НГУ.- Дніпро.- № 49, 2015. – С. 74-81.

7.  Sobko B. E. Substantiation parameters of the mining systems elements at the development Motronovsky titan-zirconium deposit / B. E Sobko , O.M. Laznikov, O.V. Lozhnikov // Scientific Report on Resource Issues 2016. Volume 1. Bergakademie Freiberg.– 2016. – C. 227 –235.

8. Sobko B. E. Land remediation in the open pits using the long-term storage black soil/ B. E Sobko , О.V. Zberovskyi,  О.V. Ascheulova // Scientific reports on resource issues 2016, vol. 1 // TU Bergakademie Freiberg, International University of Resources. 2016. – P. 236 – 243.

9. Sobko B. E. Protection of the atmosphere in blasting operations at the quarries with the usage of reactive vapor-water-air jets / B. E Sobko , A.V. Zberovskyi, O.M. Savotchenko // Scientific reports on resource issues 2016, vol. 1 // TU Bergakademie Freiberg, International University of Resources. 2016. – P. 398 – 404.

10. Sobko B. E. Enhancing the environmental safety of opencast vehicles / B. E Sobko , A.V. Zberovskyi, A.N. Korobochka // Scientific reports on resource issues 2016, vol. 1 // TU Bergakademie Freiberg, International University of Resources. 2016. – P. 420 – 426.

11. Собко Б.Ю.  Розробка технологічних схем виробництва гірничих робіт в умовах обводненого Мотронівсько-Аннівського розсипу титан-цирконієвих руд / Б.Ю. Собко, О.М. Лазніков // Науково-технічний та виробничий журнал «Металургійна та гірничорудна промисловість». – Дніпро, 2016. – № 3. – С.105 – 109.

12. Собко Б.Ю.  Дослідження та обґрунтування раціональних параметрів видобувного підводного уступу при використанні земснарядів / Б.Ю. Собко, О.В. Ложніков, О.М. Лазніков // Збірник наукових праць НГУ.- Дніпро.-  № 50, 2017. – с. 116-125.

13. Собко Б.Ю.  Оцінка технологічних і організаційних рішень з ревіталізації техногенних ландшафтів // Збірник наукових праць НГУ.- Дніпро .- 2017. – № 50.- с. 111-116.

14. Собко Б.Е.  Геомеханическое обоснование параметров рабочей зоны карьера в условиях повышенной обводненности / Б.Е. Собко, А.С. Ковров, А.Ю. Череп // Збірник наукових праць НГУ.- Дніпро .- 2017. – № 51.- с. 64-77.

15. Собко Б.Ю.  Безпечні параметри вибою екскаватора драглайна при навантаженні самоскидів /  Б.Ю. Собко, М.О. Чебанов // Збірник наукових праць НГУ.- Дніпро .- 2017. – № 52.- с. 8-16.

16. Собко Б.Ю. Дослідження ефективності впровадження землезберігаючих технологій при відпрацюванні східної ділянки Біляївського родовища каолінів /  Б.Ю. Собко, О.В. Черняєв, Л.С. Гриценко // Збірник наукових праць НГУ.- Дніпро .- 2017. – № 52.- с. 16-24.

17. Собко Б.Ю.  Моделюючий підхід при оперативному плануванні гірничотранспортних робіт в залізорудному кар’єрі / Б.Ю. Собко, Д.В. Вінівітін, В.В.Панченко, С.М.Шолох // Збірник наукових праць НГУ.- Дніпро .- 2017. – № 52.- с. 24-32.

18. Собко Б.Ю.  Розробка методології оперативного планування та управління гірничотранспортними роботами в залізорудному кар’єрі / Б.Ю. Собко, Д.В. Вінівітін // Геотехнічна механіка: міжвід. зб. наук. пр. / Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України.- Дніпро, 2017.- № 134.- С.

19. Собко Б.Ю. Родовища титану і проблеми їх освоєння / Б.Ю. Собко, А.М. Гайдін // Зб. наук праць НГУ, № 54. – Дніпро. - 2018. – С. 85 – 95.

20. Собко Б.Ю.  Досягнення науки в галузі застосування технологій безвибухової розробки нерудних корисних копалин відкритим способом земснарядів / Б.Ю. Собко, О.В. Ложніков, Д.С. Волченко // Збірник наукових праць НГУ. № 54 . – Дніпро.- 2018. – С. 95 – 107.

21. Собко Б.Ю.  Обоснование технологических принципов оперативного планирования открытых горных работ / Б.Ю. Собко, В.В. Панченко, Д.В. Вінівітін // Збірник наукових праць НГУ. № 54 . – Дніпро.- 2018. – С. 107-117.

22. Собко Б.Ю.  Систематизація кар’єрів нерудних корисних копалин України придатних до безвибухової розробки / Б.Ю. Собко, О.В. Ложніков // Збірник наукових праць НГУ. № 55 . – Дніпро.- 2018. – С. 107-117.

23. Собко Б.Ю.  Условия применения роторного комплекса при разработке вскрышных пород обводнённой Мотроновской розсипи / Б.Ю. Собко, В.А. Кардаш // Збірник наукових праць НГУ. № 55 . – Дніпро.- 2018. – С. 120-127.

24. Собко Б.Ю. Вплив фізико-механічних властивостей гірських порід на ширину заходки екскаватора драглайна при навантаженні автосамоскидів / Б.Ю. Собко, М.О. Чебанов // Збірник наукових праць НГУ. № 55 . – Дніпро.- 2018. – С. 80-86.


Навчально-методичні роботи

1. Обоснование технологической схемы развития горных работ на восточном участке Малышевского месторождения титано-циркониевых руд / Маевский А.М.// Форум гірників-2011: міжнар. конф., 30 вересня - 03 жовтня 2011 р.: тези доп.- Дніпропетровськ: РІК НГУ, 2011

2. Технологическая оценка возможных альтернативных схем отвальных работ на карьере «Юг» Малышевского месторождения россыпных титано-циркониевых руд / Маевский А.М // Форум гірників-2012: міжнар. конф., 03 жовтня – 06 жовтня 2012 р.: тези доп.- Дніпропетровськ: РІК НГУ, 2012.

3. Повышение эффективности работы экскаваторов драглайнов при разработке вскрышных пород в условиях Еристовского месторождения железистых кварцитов / А.М.Маевский, Н.В. Несвитайло // Форум гірників-2013: міжнар. конф., 02 жовтня – 05 жовтня 2013 р.: тези доп.- Дніпропетровськ: РІК НГУ, 2013

4. Выбор и обоснование метода расчета устойчивости нерабочих бортов карьера Катока / А.М.Маевский, Н.В. Несвитайло // Форум гірників-2013: міжнар. конф., 02 жовтня – 05 жовтня 2013 р.: тези доп.- Дніпропетровськ: РІК НГУ, 2013

5. Разработка рекомендаций по организации и проведению гидрогеологического мониторинга на Мотроновско-Анновском карьере / А.М. Лазников, И.И.Зозуля, А.М. Гайдин // Форум гірників-2014: міжнар. конф., 02 жовтня – 05 жовтня 2014 р.: тези доп.- Дніпропетровськ: РІК НГУ.- 2014


Контакти:

49005, Україна, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19, будівля, 7, кабінет 7/410.

Тел.: +38 (0562) 47 – 08 – 84 (факс), 47 – 24 – 41, 45 – 85 – 02.

e-mail: sobko.boris.nmu@gmail.com


© 2006-2019 Інформація про сайт