Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

Аспіранти кафедри


адамчук.jpg

Адамчук Андрій Андрійович

Аспірант кафедри відкритих гірничих робіт. Народився в 1993 році. 2015 року закінчив ДВНЗ «Національний гірничий університет», отримав диплом магістра «з відзнакою» за спеціальністю «розробка родовищ та видобування корисних копалин» та здобув кваліфікацію «гірничий інженер, дослідник».

У 2012 році в ОПК ВАТ «Полтавський ГЗК» отримав 5-й розряд з професії машиніст екскаватора.

Під час навчання працював на ВАТ «Полтавський ГЗК» на посаді помічник машиніста екскаватора в кар'єрі (2012 рік), на ТОВ «Мокрянський кам'яний кар'єр ‒ 3» на посаді машиніста екскаватора (2013 рік), в ДВНЗ «Національний гірничий університет» на кафедрі відкритих гірничих робіт на посаді старшого лаборанта (2014 рік). Брав участь у студентській науковій конференції «Тиждень студентської науки ‒ 2013», а також у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2014 – 2015 навчального року.

Виконує підготовку дисертаційної роботи за темою «Обґрунтування засобів і параметрів технологічного транспорту при доробці діючих залізорудних кар'єрів України».

Основні публікації за останні роки.

1. Адамчук А.А. Перспективы применения колесных погрузчиков в схемах циклично-поточной технологии (на примере Мокрянского каменного карьера № 2) / А.А. Адамчук // Тиждень студентської науки ‒ 2013 : Матеріали студентської науково-технічної конференції 2013 р. ‒ Д.: НГУ, 2013. ‒ С. 88 – 92.

2. Пат. на винахід №108429 Україна МПК Е21F 13/04, В61В 7/02, В61В 9/00, В65G 67/04, B61J 3/04. Транспортна установка для відкритих гірничих робіт / Л.Н. Ширін, О.В. Денищенко, О.О. Юрченко, А.А. Адамчук; НГУ. ‒ № а 2013 11789; заявл. 07.10.2013; опубл. 27.04.2015; Бюл. № 8. ‒ 3 с.

3. Пат. на корисну модель № 90312 Україна, МПК Е01В 35/00. Пристрій для визначення площі поперечного перерізу гірничих виробок / О.В. Денищенко, В.В. Новосельцев, А.А. Адамчук; НГУ. ‒ u 2013 12840; заявл. 04.11.2013; опубл. 26.05.2014, бюл. № 10/2014.

4. Пат. на корисну модель № 90311 Україна, МПК Е21С 47/00, Е21F 13/00. Транспортна установка для відкритих гірничих робіт / Л.Н. Ширін, О.В. Денищенко, О.О. Юрченко, А.А. Адамчук; НГУ. ‒ u 2013 12838; заявл. 04.11.2013; опубл. 26.05.2014, бюл. № 10/2014.


чебанов.jpg

Чебанов Максим Олександрович

Аспірант кафедри відкритих гірничих робіт. З 2012 по 2015 рр. навчався у Національному гірничому університеті за фахом «Відкрита розробка родовищ корисних копалин». Захистив дипломний проект за темою: «Обґрунтування параметрів технологічної схеми роботи комплексів обладнання «ЕШ і автосамоскид» при розробці Мотронівсько-Аннівського кар’єру Вільногірського ГМК».

З 2015 року працює молодшим науковим співробітником на держбюджетній тематиці в центрі з проблем вибухових робіт.

Основні публікації

1. Определение оптимальной ширины заходки экскаватора драглайна при работе его в комплексе с автосамосвалами / Б.Е. Собко, А.М. Маевский, Н.В. Несветайло, М.А. Чебанов // Збірник наукових праць НГУ. – Д. – РВК НГУ. – 2013. – № 43. – С. 178 – 184.

2. Обгрунтування параметрів технологічної схеми роботи комплексів обладнання «ЭШ+автосамоскид» при розробці Мотронівсько-Аннівського кар’єру Вільногірського ГМК / Б.Ю. Собко, А.М. Маєвський, М.В.Несвітайло, М.О. Чебанов // Форум гірників – 2015. Д.: тези доп. – 2015. – С. 128 – 136.

3. Sobko B.Yu., Laznikov O.M., Gaidin A.M., Chebanov M.O. Ways of mitigating environmental influence of developing Motronivsko-Annivska area of malyshevske deposit. Scientifik Report on Resource Issues 2015.-Volume 1.- Bergakademie Freiberg. – 2015. – C. 464-470.

4. Собко Б.Ю. Розробка рекомендацій щодо вибору оптимального варіанту початку розкриву та розробки Мотронівсько-Аннівської дільниці Малишевського родовища / Б.Ю. Собко, М.О. Чебанов // міжнар. конф. Форум гірників-2015. Д.: тези доп. – 2015. – С. 179 – 184.


© 2006-2019 Інформація про сайт