Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

Аспіранти кафедри


адамчук.jpg

Адамчук Андрій Андрійович

Аспірант кафедри відкритих гірничих робіт. Народився в 1993 році. 2015 року закінчив ДВНЗ «Національний гірничий університет», отримав диплом магістра «з відзнакою» за спеціальністю «розробка родовищ та видобування корисних копалин» та здобув кваліфікацію «гірничий інженер, дослідник».

У 2012 році в ОПК ВАТ «Полтавський ГЗК» отримав 5-й розряд з професії машиніст екскаватора.

Під час навчання працював на ВАТ «Полтавський ГЗК» на посаді помічник машиніста екскаватора в кар'єрі (2012 рік), на ТОВ «Мокрянський кам'яний кар'єр ‒ 3» на посаді машиніста екскаватора (2013 рік), в ДВНЗ «Національний гірничий університет» на кафедрі відкритих гірничих робіт на посаді старшого лаборанта (2014 рік). Брав участь у студентській науковій конференції «Тиждень студентської науки ‒ 2013», а також у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2014 – 2015 навчального року.

Виконує підготовку дисертаційної роботи за темою «Обґрунтування засобів і параметрів технологічного транспорту при доробці діючих залізорудних кар'єрів України».

Основні публікації за останні роки.

1. Адамчук А.А. Перспективы применения колесных погрузчиков в схемах циклично-поточной технологии (на примере Мокрянского каменного карьера № 2) / А.А. Адамчук // Тиждень студентської науки ‒ 2013 : Матеріали студентської науково-технічної конференції 2013 р. ‒ Д.: НГУ, 2013. ‒ С. 88 – 92.

2. Пат. на винахід №108429 Україна МПК Е21F 13/04, В61В 7/02, В61В 9/00, В65G 67/04, B61J 3/04. Транспортна установка для відкритих гірничих робіт / Л.Н. Ширін, О.В. Денищенко, О.О. Юрченко, А.А. Адамчук; НГУ. ‒ № а 2013 11789; заявл. 07.10.2013; опубл. 27.04.2015; Бюл. № 8. ‒ 3 с.

3. Пат. на корисну модель № 90312 Україна, МПК Е01В 35/00. Пристрій для визначення площі поперечного перерізу гірничих виробок / О.В. Денищенко, В.В. Новосельцев, А.А. Адамчук; НГУ. ‒ u 2013 12840; заявл. 04.11.2013; опубл. 26.05.2014, бюл. № 10/2014.

4. Пат. на корисну модель № 90311 Україна, МПК Е21С 47/00, Е21F 13/00. Транспортна установка для відкритих гірничих робіт / Л.Н. Ширін, О.В. Денищенко, О.О. Юрченко, А.А. Адамчук; НГУ. ‒ u 2013 12838; заявл. 04.11.2013; опубл. 26.05.2014, бюл. № 10/2014.


чебанов.jpg

Чебанов Максим Олександрович

Аспірант кафедри відкритих гірничих робіт. З 2012 по 2015 рр. навчався у Національному гірничому університеті за фахом «Відкрита розробка родовищ корисних копалин». Захистив дипломний проект за темою: «Обґрунтування параметрів технологічної схеми роботи комплексів обладнання «ЕШ і автосамоскид» при розробці Мотронівсько-Аннівського кар’єру Вільногірського ГМК».

З 2015 року працює молодшим науковим співробітником на держбюджетній тематиці в центрі з проблем вибухових робіт.

Основні публікації

1. Определение оптимальной ширины заходки экскаватора драглайна при работе его в комплексе с автосамосвалами / Б.Е. Собко, А.М. Маевский, Н.В. Несветайло, М.А. Чебанов // Збірник наукових праць НГУ. – Д. – РВК НГУ. – 2013. – № 43. – С. 178 – 184.

2. Обгрунтування параметрів технологічної схеми роботи комплексів обладнання «ЭШ+автосамоскид» при розробці Мотронівсько-Аннівського кар’єру Вільногірського ГМК / Б.Ю. Собко, А.М. Маєвський, М.В.Несвітайло, М.О. Чебанов // Форум гірників – 2015. Д.: тези доп. – 2015. – С. 128 – 136.

3. Sobko B.Yu., Laznikov O.M., Gaidin A.M., Chebanov M.O. Ways of mitigating environmental influence of developing Motronivsko-Annivska area of malyshevske deposit. Scientifik Report on Resource Issues 2015.-Volume 1.- Bergakademie Freiberg. – 2015. – C. 464-470.

4. Собко Б.Ю. Розробка рекомендацій щодо вибору оптимального варіанту початку розкриву та розробки Мотронівсько-Аннівської дільниці Малишевського родовища / Б.Ю. Собко, М.О. Чебанов // міжнар. конф. Форум гірників-2015. Д.: тези доп. – 2015. – С. 179 – 184.


Кардаш.jpg

Vladyslav Kardash

Graduate student of the Department of surface mining. Born in 1994. From 2012 to 2017 was studied at the National Mining University. In 2017 he defended his diploma project on the topic: "Choice of an effective technology for the development of the Motronovsko-Annivsky plot of the Malyshevskoye field", received a diploma of a specialist with honors in the specialty "Mining" and got a professional qualification "mining engineer".

In 2017 has been worked as a senior laboratory assistant at the Mining Enterprises Design Institute.

Major publications in recent years

1. Условия применения роторного комплекса при разработке вскрышных пород обводненной Мотроновской россыпи. Б.Е. Собко, В.А. Кардаш // Збірник наукових праць НГУ. – 2018. – №55. – С.105 – 112. 

2. The belt conveyor effectiveness at the rock haulage under flooded pit excavations. B.YuSobkoO.VDenyschenkoO.VLozhnikovV.AKardash // Науковий вісник НГУ. – 2018. – №6. С. 26 – 32. 

3. Умови застосування роторного комплекса при розробці розкривних порід обводненого Мотронівського розсипу. Б.Ю. Собко, В.А. Кардаш. // Міжнародна науково-технічна конференція Форум гірників 2017. 

4. Аналіз технологій відкритої розробки обводнених родовищ та вибір напрямів їх удосконалення. Б.Ю. Собко, В.А. Кардаш. // Міжнародна науково-технічна конференція Форум гірників 2018. 

5. Обоснование эффективности новой технологической схемы отработки вскрышных пород в условиях обводнённых месторождений Украины. Б.Е. Собко, В.А. Кардаш. // Международная научно-техническая конференция Сатпаевские чтения. 

6. Спосіб транспортування розкривних порід під час розробки обводнених розсипних родовищ. Б.Ю. Собко, О.В. Денищенко, В.А. Кардаш. // Патент на корисну модель. 

7. Спосіб транспортування розкривних порід під час розробки обводнених розсипних родовищ. Б.Ю. Собко, О.В. Денищенко, В.А. Кардаш. // Патент.


Goncharov Evgeniy 

Graduate student of the Department of Surface Mining. In 2016 graduated from the National Mining University with a degree in “Surface mining” and defended his master diploma on the topic: “Organization of the mining of overburden rocks in deep pit condition of Inguletsky Mining and Metallurgical Complex”, receiving a master's degree “with honors”.

During his studies, he participated in the Ukrainian Student Research Contest 2015 - 2016 of the academic year, where he received gratitude for the first place. 

Main publications: 

1. Substantiation of schemes of opening of deep horizons of iron ore quarries of Ukraine / E.A. Goncharov // Collection of scientific works of NMU. - D - NMU 2017. - № 51. - P. 34 - 45.© 2006-2020 Інформація про сайт