Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 

Асистенти кафедри

 


чебанов.jpg

Чебанов Максим Олександрович

Аспірант кафедри відкритих гірничих робіт. З 2012 по 2015 рр. навчався у Національному гірничому університеті за фахом «Відкрита розробка родовищ корисних копалин». Захистив дипломний проект за темою: «Обґрунтування параметрів технологічної схеми роботи комплексів обладнання «ЕШ і автосамоскид» при розробці Мотронівсько-Аннівського кар’єру Вільногірського ГМК».

З 2020 року працює молодшим науковим співробітником на держбюджетній тематиці.

Основні публікації

1. Определение оптимальной ширины заходки экскаватора драглайна при работе его в комплексе с автосамосвалами / Б.Е. Собко, А.М. Маевский, Н.В. Несветайло, М.А. Чебанов // Збірник наукових праць НГУ. – Д. – РВК НГУ. – 2013. – № 43. – С. 178 – 184.

2. Обгрунтування параметрів технологічної схеми роботи комплексів обладнання «ЭШ+автосамоскид» при розробці Мотронівсько-Аннівського кар’єру Вільногірського ГМК / Б.Ю. Собко, А.М. Маєвський, М.В.Несвітайло, М.О. Чебанов // Форум гірників – 2015. Д.: тези доп. – 2015. – С. 128 – 136.

3. Sobko B.Yu., Laznikov O.M., Gaidin A.M., Chebanov M.O. Ways of mitigating environmental influence of developing Motronivsko-Annivska area of malyshevske deposit. Scientifik Report on Resource Issues 2015.-Volume 1.- Bergakademie Freiberg. – 2015. – C. 464-470. 

4. Собко Б.Ю. Розробка рекомендацій щодо вибору оптимального варіанту початку розкриву та розробки Мотронівсько-Аннівської дільниці Малишевського родовища / Б.Ю. Собко, М.О. Чебанов // міжнар. конф. Форум гірників-2015. Д.: тези доп. – 2015. – С. 179 – 184. 


Gricenko.jpg

Гриценко Леонід Сергійович – гірничий інженер, аспірант кафедри відкритих гірничих робіт.

Народився 15.02.1987 р. В 2009 р. закінчив Національний гірничий університет. З 2007 працює молодшим науковим співробітником Інституту з проектування гірничих підприємств Державного ВНЗ «НГУ».

Наукова робота полягає у виконанні науково-дослідних та проектних робіт за тематикою відкритої розробки родовищ твердих нерудних корисних копалин в умовах ресурсозбереження та зменшеної санітарно-захисної зони.

Опублікував 9 статей, отримав 2 патенти на винахід.  Cherniaev.jpgЧерняєв Олексій Валерійович – гірничий інженер, асистент кафедри відкритих гірничих робіт, науковий співробітник Інституту з проектування гірничих підприємств.

Народився у 1982р. У 2005 р. з відзнакою закінчив Національну гірничу академію України за спеціальністю «Розробка родовищ корисних копалин».

Навчальну роботу веде з виконання практичних занять з дисциплін «Механіка гірських порід», «Теорія управління станом гірського масиву».

Основний напрямок наукової роботи полягає у розробці ресурсозберігаючих технологій та методики оптимізації кінцевої глибини розробки нерудних родовищ корисних копалин з внутрішнім відвалоутворенням. По матеріалам роботи опубліковано понад 10 наукових робіт. 


© 2006-2021 Інформація про сайт