Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 

Міжнародне співробітництво кафедри

 

Кафедра здійснює міжнародне співробітництво з Інститутом гірничої справи в рамках Договору про співробітництво  НТУ “Дніпровська політехніка” з Технічним університетом “Фрайберзська гірнича академія” (м. Фрайберг, Німеччина) та у складі Міжнародного університету ресурсів (головний офіс у м. Фрайберг, Німеччина).

Програмою співробітництва кафедри з Інститутом гірничої справи ТУ “ФГА” передбачено:

- обмін досвідом організації навчального процесу за кредитно-модульною системою;

- обмін методичним забезпеченням навчального процесу;

- спільна реалізація двоступеневої повної вищої освіти за схемами:

- навчання за освітньо-професійними програмами бакалаврів в НТУ “ДП”, а за освітньо-професійними програмами магістрів – в ТУ “ФГА”;

- дипломування магістрів НТУ “ДП” в ТУ “ФГА”, а магістрів ТУ “ФГА” – в НТУ “ДП”;

- проведення навчально-ознайомчої практики студентів ТУ “ФГА” на гірничих підприємствах України;

- обмін аспірантами, науковими співробітниками та викладачами;

- підготовка відзивів на автореферати та участь співробітників у якості опонентів при рецензуванні та захисті дисертаційних робіт, що проводяться в НТУ “ДП” та в ТУ “ФГА”;

- участь у наукових конференціях, симпозіумах, форумах, що проводяться в НТУ “ДП” та в ТУ “ФГА”;

- обмін публікаціями в наукових збірниках НТУ “ДП” і ТУ “ФГА", підготовка та видання спільних монографій, підручників, навчальних посібників тощо.


Міжнародна діяльність 7.jpg

Щорічні лекції проф. К. Дребенштедта для студентів гірничого профілю в НТУ «ДП»


Відповідно цій програмі було проведено навчально-ознайомчу практику студентів ТУ “ФГА” на гірничих підприємствах України, стажування аспіранта Ложнікова О.В. та наукового співробітника Літучого В.В., рецензування дисертаційних робіт, обмін публікаціями в наукових збірниках. Співробітники кафедри систематично приймають участь в міжнародному симпозіумі “Тиждень гірників та металургів” ТУ “ФГА” і в наукових конференціях, що проводяться в ТУ “ФГА”. В свою чергу, співробітники Інституту гірничої справи ТУ “ФГА” регулярно приймають участь у Форумах гірників, що проводяться в НТУ “ДП”. 

Ще більші перспективи щодо міжнародного співробітництва відкрило заснування у 2007 р. Міжнародного університету ресурсів наступними європейськими університетами: Технічним університетом “Фрайберзька гірнича академія” (Німеччина); Національним технічним університетом “Дніпровська політехніка” (Україна); Гірничим університетом (Австрія) та Гірничо-металургійною академією (Польша). 

Розширюючи співробітництво в межах СНД, в 2011 р. кафедра підписала договір про співробітництво з кафедрою відкритих гірничих робіт Казахського національного технічного університету ім. К.І. Сатпаева (зав. кафедри – доктор технічних наук, професор Ракішев Б.Р.).

На базі співробітництва з Інститутом гірничої справи ТУ "ФГА" відбувається реальний захист кандидатських (докторських дисертацій).


Міжнародна діяльність 8.jpgМіжнародна діяльність 9.jpg

Після подвійного захисту дисертації доц. Ложніковим О.В. у ТУ «ФГА» (Німеччина), 2012


Міжнародна діяльність 11.jpgМіжнародна діяльність 10.jpg

Після подвійного захисту дисертації доц. Літучим В.В. у ТУ «ФГА» (Німеччина), 2015


Кафедра відкритих гірничих робіт завжди відкрита до співробітництва з іноземними колегами. У 2012 році група студентів і науковців з Інституту гірничої промисловості (м. Ахен, Німеччина) пройшла ознайомчу практику на підпріємствах нашої країни під керівництвом співробітників кафедри.


 Міжнародна діяльність 5.jpg 

Співробітництво з університетом RWTH Aachen (Німеччина), 2012

 Міжнародна діяльність 12.jpg

Студенти університету RWTH Aachen на ознайомчій практиці в Україні, 2012


Кафедра приймає активну участь у підготовці фахівців і науковців з наступних країн: Камерун, Гвінея, Ангола, Йорданія, Монголія та Кенія


 Міжнародна діяльність 13.jpg

Захист дисертації аспірантом з Анголи Аугушто Казоли у НТУ «Дніпровська політехніка», 2014

 

Міжнародна діяльність 4.jpg

Розвиток співпраці між ТУ «Фрайберзька гірнича академія» (ТУ «ФГА) і НТУ «Дніпровська політехніка», 2015

    

Міжнародна діяльність 14.jpgМіжнародна діяльність 15.jpg

Після захисту диплома магістра Л.Чебенко за програмою потрійного дипломування у  ТУ «Фрайберзька гірнича академія», 2015


 Міжнародна діяльність 17.jpg

Студенти ТУ «Фрайберзька гірнича академія» на ознайомчій практиці в Україні, 2015


 Міжнародна діяльність 16.jpg

С. Васильчук під час проходження ознайомчої практики в Австрії, 2016

 

Міжнародна діяльність 19.jpg

Ректор Півняк Г.Г., проф. Собко Б.Ю., доц. Літучий В.В. на 250-річчі ТУ «ФГА» (Німеччина), 2016


 Міжнародна діяльність 1.jpg

Після захисту диплома Артемом Маловиком під керівництвом проф. К. Дребенштедта, 2017


 Міжнародна діяльність 18.jpg

Доповідь результатів наукових досліджень на конференції у ТУ «Фрайберзька гірнича академія», 2017


 Міжнародна діяльність 2.jpgМіжнародна діяльність 3.jpg

Студент збагачувач Данило Лисенко, який у подальшому обрав спеціалізацію відкриті гірничі роботи, 2018


 2019 стажування 2.jpg 2019 стажування.jpg

Літня школа студентів і аспірантів кафедри ВГР у Фрайберзькій гірничій академії, Німеччина, 2019


Чехи 2021.jpg

Чехи.jpg

Міжнародна конференція в НТУ ДП за участю представників Чехії, 2021


Erasmus 2023.jpg

Erasmus 2023-2.jpg

Навчання студентки другого курсу Мілени Мосінян за програмою Еrasmus+ в Гірничому Університеті Леобен, Австрія, 2022
Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт