Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 

На що варто звернути увагу абітурієнту при виборі спеціальності

 

Кафедра заснована у 1956 р. завдяки активній діяльності 1.1.jpgпрофесора М.Г. Новожилова, доктора технічних наук, творця української наукової школи з відкритої розробки родовищ корисних копали, що нараховує понад 150 кандидатів і докторів технічних наук. Серед них: чл.-кор. НАН України, двічі лауреат Державної премії України професор Е.І. Єфремов; чл.-кор. НАН України, лауреат Державної премії України, професор А.Г. Шапар, лауреат Державної премії, професор Б.М. Тартаковський, лауреат Державної премії, професор А.Ю. Дриженко, професори І.Л. Гуменик, В.І. Прокопенко, Г.Д. Пчолкін та ін.

З 2015 р. кафедру очолює доктор технічних наук, професор Б.Ю. Собко.

В даний час підготовкою бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціалізацією "відкрита розробка родовищ" на кафедрі займаються 8 професорів і 6 доцентів.

 

Форми і терміни навчання

Форми підготовки - денна, заочна.

Терміни навчання:

- для отримання ступіня “Бакалавр” - 4 роки (незалежно від форми навчання),

- для отримання ступіня “Магістр” - 1 рік 4 місяці (незалежно від форми навчання).

Терміни навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст”:

- для отримання ступіня “Бакалавр” - 3 роки (незалежно від форми навчання);

- для отримання ступіня “Магістр” - 1 рік 4 місяці (незалежно від форми навчання).

Студенти після закінчення першого курсу навчання при проходженні ознайомчої практики мають можливість отримати посвідчення на право працювати помічниками машиністів екскаваторів, що дозволяє їм працювати під час виробничих практик, більш досконало вивчати професію та отримувати достойну заробітну платню. 


 Подати заявку на вступ 


Організація навчального процесу

Студенти цієї спеціальності отримують фундаментальну 1.2.jpgпідготовку з вищої математики, фізики, хімії, інформатики та програмування, вивчають професійно-орієнтовані дисципліни (теоретична механіка, опір матеріалів, термодинаміка, геологія, геодезія, основи екології, економіка галузі та ін.). Значна увага приділяється освоєнню гуманітарних та соціально-економічних дисциплін (історія України, філософія, основи економічних теорій, основи права, іноземна мова, фізичне виховання). Крім основних технологічних дисциплін (технологія розробки родовищ корисних копалин, руйнування гірських порід, аерологія гірничих підприємств, гірничі машини, транспортні системи гірничих підприємств, проектування гірничих підприємств), ряд дисциплін вивчаються за вибором студента.

Створений на кафедрі науково-методичний комплекс дисциплін забезпечує підготовку спеціалістів, які здатні в складних умовах ринкової економіки розробляти стратегію і тактику розвитку відкритих гірничих робіт.

Навчання проводиться за новітніми методиками в аудиторіях із сучасним обладнанням, студенти мають можливість працювати в комп’ютерних класах, опановуючи найбільш розповсюджені програмні продукти, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців.

 

1.3.jpgВипускники працюють: гірничими майстрами, начальниками дільниць, начальниками технічних та виробничих відділів, головними інженерами та директорами кар’єрів; керівниками та фахівцями гірничо-технологічних підрозділів, головними інженерами, технічними директорами та генеральними директорами гірничо-збагачувальних комбінатів, фахівцями та керівниками підрозділів, головними інженерами проектів та інститутів, директорами проектних установ; науковими співробітниками та викладачами вищих навчальних закладів тощо.

Місця проходження практик та праці після закінчення університету: кар’єри Нікопольско-марганцевого басейну, кар’єри гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу, кар’єри Полтавського та Іршанського гірничо-збагачувальних комбінатів, Вільногірського гірничо-металургійного комбінату, ЗАО “Енерговугілля”, ПрАТ "Новотроїцького РУ", ЗАО “Веско”, Дружковського рудоуправління та ін. Ці підприємства є лідерами в гірничо-видобувної промисловості України, використовують сучасні технології та гірничо-транспортне обладнання, яке відповідає світовому рівню.

 

Кафедра здійснює також підготовку аспірантів та докторантів. За роки існування кафедри підготовлено більш ніж 20 докторів та 130 кандидатів технічних наук.

 

1.7.jpgПри навчанні на кафедрі студенти також мають можливість приймати участь у виконанні науково-дослідних і проектних робіт, що дозволяє на високому рівні виконувати науково-дослідні дипломні проекти та магістерські роботи і, тим самим, виконувати підготовку резерву до аспірантури. Для цього на кафедрі Відкритих гірничих робіт створений Центр науково-технічної творчості молоді, в роботу якого щорічно залучається до 20 студентів відкритчиків різних курсів.

 

Міжнародні науково-педагогічні зв’язки. Кафедра постійно співробітничає з Технічним університетом “Фрайберзська гірнича академія” (Німеччина) направляючи на стажування студентів, аспірантів і наукових співробітників. 

У вересні 2018 р. на кафедрі відкритих гірничих робіт НТУ "Дніпровська політехніка" відбулося відкриття сучасного комп'ютерного класу створеного за підтримки ПрАТ "Полтавський ГЗК". На відкритті були присутні ректор НТУ ДП академік НАН України Г.Г. Півняк, генеральний директор Полтавського ГЗК В.В. Лотоус, декан гірничого факультету проф. Бузило В.І., зав. кафедри ВГР проф. Собко Б.Ю., а також колектив кафедри ВГР.

комп класс.jpg

 Подати заявку на вступ Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт