Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 

Аспіранти кафедри 

 


Кардаш.jpg

Кардаш Владислав Анатолійович

Аспірант кафедри відкритих гірничих робіт. Народився у 1994 році. З 2012 по 2017 р. навчався у ДВНЗ «Національний гірничий університет». У 2017 році захистив дипломний проект за темою: «Вибір ефективної технології розробки Мотронівсько-Аннівського розсипу Малишевського родовища», отримав диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «гірництво» та здобув професійну кваліфікацію «гірничий інженер».

У 2017 році працював старшим лаборантом інституту з проектування гірничих підприємств.

Основні публікації

1. Условия применения роторного комплекса при разработке вскрышных пород обводненной Мотроновской россыпи. Б.Е. Собко, В.А. Кардаш // Збірник наукових праць НГУ. – 2018. – №55. – С.105 – 112. 

2. The belt conveyor effectiveness at the rock haulage under flooded pit excavations. B.Yu. Sobko, O.V. Denyschenko, O.V. Lozhnikov, V.A. Kardash // Науковий вісник НГУ. – 2018. – №6. С. 26 – 32. 

3. Умови застосування роторного комплекса при розробці розкривних порід обводненого Мотронівського розсипу. Б.Ю. Собко, В.А. Кардаш. // Міжнародна науково-технічна конференція Форум гірників 2017. 

4. Аналіз технологій відкритої розробки обводнених родовищ та вибір напрямів їх удосконалення. Б.Ю. Собко, В.А. Кардаш. // Міжнародна науково-технічна конференція Форум гірників 2018. 

5. Обоснование эффективности новой технологической схемы отработки вскрышных пород в условиях обводнённых месторождений Украины. Б.Е. Собко, В.А. Кардаш. // Международная научно-техническая конференция Сатпаевские чтения. 

6. Спосіб транспортування розкривних порід під час розробки обводнених розсипних родовищ. Б.Ю. Собко, О.В. Денищенко, В.А. Кардаш. // Патент на корисну модель. 

7. Спосіб транспортування розкривних порід під час розробки обводнених розсипних родовищ. Б.Ю. Собко, О.В. Денищенко, В.А. Кардаш. // Патент.


Гончаров Євгеній Андрійович

Аспірант кафедри відкритих гірничих робіт. У 2016 році закінчив Національний гірничий університет за спеціальністю «розробка родовищ корисних копалин відкритим способом», та захистив дипломну роботу за темою: «Організація виймання порід розкриву при поглибленні кар’єра Інгулецького ГЗК», отримавши диплом магістра «з відзнакою».
Під час навчання брав участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2015 – 2016 навчального року, де отримав подяку за здобуте перше місце. 

Основні публікації:

1. Обоснование схем вскрытия глубоких горизонтов железорудных карьеров Украины / Е.А. Гончаров // Збірник наукових праць НГУ. – Д – НГУ 2017. – № 51. – С. 34 – 45.

Аспірант кафедри відкритих гірничих робіт. Народився у 1994 році. З 2012 по 2017 р. навчався у ДВНЗ «Національний гірничий університет». У 2017 році захистив дипломний проект за темою: «Вибір ефективної технології розробки Мотронівсько-Аннівського розсипу Малишевського родовища», отримав диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «гірництво» та здобув професійну кваліфікацію «гірничий інженер».

У 2017 році працював старшим лаборантом інституту з проектування гірничих підприємств.

© 2006-2021 Інформація про сайт