Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Професори кафедри


sobko.jpgСобко Борис Юхимович – гірничий інженер з відкритої розробки родовищ корисних копалин. Завідувач кафедри відкритих гірничих робіт. Доктор технічних наук. Професор кафедри відкритих гірничих робіт НГУ.

В 1989 закінчив Дніпропетровський гірничий інститут та отримав кваліфікацію гірничий інженер з відкритої розробки родовищ корисних копалин. В 1994 р. захистив кандидатську дисертацію з розробки способів та засобів боротьби з пилегазовими викидами при відкритій розробці родовищ корисних копалин. В 2010 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Наукове обґрунтування технології відкритої розробки розсипних титано-цирконієвих родовищ України». З 2015 р. очолює кафедру відкритих гірничих робіт.

Навчальну роботу веде з читання лекцій і виконання практичних занять з дисциплін «Інформаційні технології при ВГР», «Технологія та безпека виконання буровибухових робіт», «Надрокористування при ВГР».

Натепер відомий вчений, фахівець в області системних досліджень з вдосконалення процесів відкритих гірничих робіт та технології розробки титано-цирконієвих родовищ. Автор понад 150 наукових праць, зокрема 11 монографій, чисельних патентів на винахід. Має галузеві нагороди та подяки.  

Профіль: ORCIDScopusWeb of ScienceResearchGateGoogle Scholar.


pcholkin.jpgПчолкін Георгій Дмитрович – гірничий інженер з відкритої розробки родовищ корисних копалин. Кандидат технічних наук. Професор кафедри відкритих гірничих робіт НГУ.

Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут в 1957 р., завідував кафедрою у 1989 – 1992 р., заслужений професор НГУ, віце-президент асоціації випускників НГУ. Під його керівництвом захищено 10 кандидатських дисертацій. Має біля 200 наукових праць, винаходів, із яких надруковано 150, в тому числі – підручники, учбові посібники та монографії.

Найважливіші праці присвячені розробці родовищ корисних копалин у складних гірничо-геологічних умовах та формуванню техногенних родовищ.

Профіль: ORCIDScopusWeb of ScienceResearchGateGoogle Scholar.


Oleksii.jpgЛожніков Олексій Володимирович – професор кафедри ВГР, доктор технічних наук, доктор PhD., заступник завідувача кафедри ВГР.

Народився у 1983р. У 2005 р. закінчив Національну гірничу академію України за спеціальністю «Розробка родовищ корисних копалин». У 2008 р. стажувався у Фрайберзській гірничій академії (Німеччина) на кафедрі відкритих гірничих робіт по темі досліджень дисертаційної роботи.

Навчальну роботу веде з читання лекцій і виконання практичних занять з дисциплін «Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин», «Надрокористування», «Гірничо-комп'ютерна графіка».

Основний напрямок наукової роботи полягає у розробці ресурсозберігаючих технологій при експлуатації пологоспадних родовищ. Має більш 73 опублікованих наукових робіт.  

Профіль: ORCIDScopusWeb of ScienceResearchGateGoogle Scholar.


© 2006-2022 Інформація про сайт