Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 

Доценти кафедри


Oleksii.jpgЛожніков Олексій Володимирович – доцент кафедри ВГР, кандидат технічних наук, доктор PhD., заступник завідувача кафедри ВГР.

Народився у 1983р. У 2005 р. закінчив Національну гірничу академію України за спеціальністю «Розробка родовищ корисних копалин». У 2008 р. стажувався у Фрайберзській гірничій академії (Німеччина) на кафедрі відкритих гірничих робіт по темі досліджень дисертаційної роботи.

Навчальну роботу веде з читання лекцій і виконання практичних занять з дисциплін «Матеріалознавство», «Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин».

Основний напрямок наукової роботи полягає у розробці ресурсозберігаючих технологій при експлуатації пологоспадних родовищ. Має більш 73 опублікованих наукових робіт.  

Профіль: ORCID, Scopus, Web of Science, ResearchGate, Google Scholar.


Череп.jpgЧереп Андрій Юрійович – доцент кафедри ВГР, кандидат технічних наук.

Народився у 1979р. У 2002 р. закінчив Національний гірничий університет за спеціальністю «Розробка родовищ корисних копалин». У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.15.03 Відкрита розробка родовищ корисних копалин.

Навчальну роботу веде з читання лекцій і виконання практичних занять з дисциплін «Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин», «Процеси гірничих робіт», «Modern Geo-technology of Open-Cast Mining»

Основний напрямок наукової роботи полягає в обґрунтуванні факторів технологічного й економічного підходів до оцінювання виробничих процесів видобування й збагачення рудної сировини. Має більше 50 опублікованих наукових робіт.

Профіль: ORCID, Scopus, Web of Science, ResearchGate, Google Scholar.


IMG_59071.jpgАнісімов Олег Олександрович – доцент кафедри відкритих гірничих робіт, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук.

Народився у 1976р. У 2001 р. закінчив Національну гірничу академію України за спеціальністю «Розробка родовищ корисних копалин».

Навчальну роботу веде з читання лекцій і виконання практичних занять з дисциплін «Екологічна безпека при відкритій розробці родовищ», «Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин».

Наукова робота полягає у виконанні науково-дослідних робіт з проектування гірничих підприємств в Інституті з проектування гірничих підприємств ДВНЗ «НГУ». Основний напрямок робот – розробка залізорудних та нерудних родовищ. Має більш 25 опублікованих наукових робіт.

Профіль: ORCIDScopusWeb of ScienceResearchGateGoogle Scholar.


Nesvitailo.jpg Несвитайло Микола Володимирович.

Гірничий інженер, кандидат технічних наук з 1987 р. Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут ім.. Артема в 1981 р. Працює доцентом кафедри відкритих гірничих робіт Національного гірничого університету.

Читає  курс  лекций  по  дисциплинам  : «Основи гірничого виробництва»,

«Основи  геотехнології»,  «Гідромеханізація   відкритих   гірничих   робіт»,

«Процеси гірничого  виробництва», «Техніка і технологія безпечного ведення вибухових робіт» студентам гірничого, шахтобудівного, механіко-машинобудівногоо факультетів і института заочно-дистанційного обучення, керує ознайомчоювиробничою та переддипломною практиками, курсовим і дипломным проектами студентів.

Основний напрямок наукових досліджень – технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин штокоподібних родовищ.

Несвітайло М.В. опублікував 60 наукових праць у тому числі чотири авторські свідоцтва на винаходи і 10 методичних посібників.

Профіль: ORCID, Scopus, Web of Science, ResearchGate, Google Scholar.


шустов.jpgШустов Олександр Олександрович – доцент кафедри ВГР, кандидат технічних наук. 

У 2008 році з відзнакою закінчив Національний гірничий університет та отримав кваліфікацію гірничого інженера з дослідницьким рівнем діяльності, викладача вищого навчального закладу.

Навчальну роботу веде з читання лекцій і виконання практичних занять з дисциплін: “Спорудження відкритих гірничих виробок, “Гідромеханізація, осушення та водовідлив в кар’єрах”, “Теорія управління станом гірського масиву”, “Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин” для студентів 3-5 курсів спеціальності “Гірництво”. Призначений керівником навчально-ознайомчої практики студентів спеціалізації “Відкрита розробка родовищ”..

Основний напрямок наукової роботи полягає у розробці технологічних рішень з розкриття та підготовки до експлуатації глибоких буровугільних родовищ України в складних гідрогеологічних умовах, а також організацією роботи перевантажувальних пунктів в умовах глибоких залізорудних кар’єрів. Має 53 опублікованих праці.

Профіль: ORCID, Scopus, Web of Science, ResearchGate, Google Scholar.


Strilec.jpgСтрілець Олександр Петрович – гірничий інженер, старший викладач кафедри відкритих гірничих робіт, директор Центру з проблем вибухових робіт.

Народився 29.10.1971 г. У 1996 г. з відзнакою закінчив Національну гірничу академію України.

Основна наукова діяльність полягає в удосконаленні технології вибухопідготовки кріплення та обводнених скельних гірських порід на кар’єрах рудної і нерудної промисловості.

По матеріалам роботи опубліковано понад 30 статей, отримані патенти. На теперішній час директор Центра по проблемам вибухових робіт науково-дослідницької частини Національного гірничого університету. Наукову діяльність суміщає із педагогічною роботою. Читає лекції, проводить практичні заняття з дисциплін: «Процеси відкритих гірничих робіт», «Технологія та безпека ведення вибухових робіт», «Основи теорії вибуху», «Геотехнології в гірничій справі».

Профіль: ORCID, Scopus, Web of Science, ResearchGate, Google Scholar.


© 2006-2021 Інформація про сайт