Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 

Доценти кафедри


IMG_59071.jpg

Анісімов Олег Олександрович – доцент кафедри відкритих гірничих робіт, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук.

Народився у 1976р. У 2001 р. закінчив Національну гірничу академію України за спеціальністю «Розробка родовищ корисних копалин».

Навчальну роботу веде з читання лекцій і виконання практичних занять з дисциплін «Екологічна безпека при відкритій розробці родовищ», «Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин».

Наукова робота полягає у виконанні науково-дослідних робіт з проектування гірничих підприємств в Інституті з проектування гірничих підприємств ДВНЗ «НГУ». Основний напрямок робот – розробка залізорудних та нерудних родовищ. Має більш 25 опублікованих наукових робіт.

Профіль: ORCIDScopusWeb of ScienceResearchGateGoogle Scholar.


Череп.jpg

Череп Андрій Юрійович – доцент кафедри ВГР, кандидат технічних наук.

Народився у 1979р. У 2002 р. закінчив Національний гірничий університет за спеціальністю «Розробка родовищ корисних копалин». У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.15.03 Відкрита розробка родовищ корисних копалин.

Навчальну роботу веде з читання лекцій і виконання практичних занять з дисциплін «Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин», «Процеси гірничих робіт», «Modern Geo-technology of Open-Cast Mining»

Основний напрямок наукової роботи полягає в обґрунтуванні факторів технологічного й економічного підходів до оцінювання виробничих процесів видобування й збагачення рудної сировини. Має більше 50 опублікованих наукових робіт.

Профіль: ORCIDScopusWeb of ScienceResearchGateGoogle Scholar.


шустов.jpg

Шустов Олександр Олександрович – доцент кафедри ВГР, кандидат технічних наук. 

У 2008 році з відзнакою закінчив Національний гірничий університет та отримав кваліфікацію гірничого інженера з дослідницьким рівнем діяльності, викладача вищого навчального закладу.

Навчальну роботу веде з читання лекцій і виконання практичних занять з дисциплін: “Спорудження відкритих гірничих виробок, “Гідромеханізація, осушення та водовідлив в кар’єрах”, “Теорія управління станом гірського масиву”, “Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин” для студентів 3-5 курсів спеціальності “Гірництво”. Призначений керівником навчально-ознайомчої практики студентів спеціалізації “Відкрита розробка родовищ”.

Основний напрямок наукової роботи полягає у розробці технологічних рішень з розкриття та підготовки до експлуатації глибоких буровугільних родовищ України в складних гідрогеологічних умовах, а також організацією роботи перевантажувальних пунктів в умовах глибоких залізорудних кар’єрів. Має 53 опублікованих праці.

Профіль: ORCIDScopusWeb of ScienceResearchGateGoogle Scholar.


chebanov.jpg

Чебанов Максим Олександрович – доцент кафедри ВГР, доктор філософії (PhD).

Народився 1993 р. У 2015 році з відзнакою закінчив Національний гірничий університет та отримав кваліфікацію гірничого інженера з дослідницьким рівнем діяльності, викладача вищого навчального закладу. У 2021 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня Доктор філософії (PhD).

Основна наукова діяльність полягає в удосконаленні технології відкритих гірничих робіт при розробці титин-цирконієвих родовищ.

По матеріалам роботи опубліковано понад 15 статей. Наукову діяльність суміщає із педагогічною роботою. Читає лекції, проводить практичні заняття з дисциплін: «Технологія та безпека ведення вибухових робіт», «Механіка гірських порід».

Профіль: ORCIDScopusWeb of ScienceResearchGateGoogle Scholar.


Adamchuk.png

Адамчук Андрій Андрійович – доцент кафедри ВГР, кандидат технічних наук.

Народився 1993 р. У 2015 році з відзнакою закінчив ДВНЗ "Національний гірничий університет" та отримав кваліфікацію гірничого інженера з дослідницьким рівнем діяльності, викладача вищого навчального закладу. У 2021 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Основна наукова діяльність полягає в удосконаленні технології відкритих гірничих робіт при розробці глибоких кар’єрів з використанням комбінованого транспорту.

Автор понад 40 статей. Наукову діяльність суміщає із педагогічною роботою. Проводить практичні заняття з дисциплін: «Технологія та безпека ведення вибухових робіт».

Профіль: ORCIDScopusWeb of ScienceResearchGateGoogle Scholar.





Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт