Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 

Наукова робота зі студентами

 

З 2000 р. на кафедрі створений Центр науково-технічної творчості молоді (ЦНТТМ), який об’єднує нині більше 25 студентів гірничого та інших факультетів. Напрямки дослідження в роботі ЦНТТМ співпадають з основними напрямками наукової діяльності кафедри. Метою роботи цього центру є закріплення та підвищення рівня набутих знань з дисциплін, які читаються на кафедрі («Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин», «Проектування кар’єрів», «Теорія управління станом гірського масиву», «Процеси відкритих гірничих робіт», «Матеріалознавство» та інших), підготовка студентів до участі в студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах, залучення кращих студентів до науково-дослідницької діяльності та до вступу в аспірантуру університету.

За результатами зазначеної роботи в 2010-2011 р.р. 6 студентів прийняли участь в програмі «Обдарована молодь» де відзначились як кращі. За участю студентів в цей період опубліковано 8 статей, з них в фахових виданнях 1 стаття та в зарубіжних збірниках – 1 стаття, безпосередньо з оплатою праці в науково-дослідній роботі було задіяно 6 студентів щорічно з гірничого факультету та 4 студенти з інших факультетів. В 2010 р. за цю роботу відзначено грамотами та спеціальними призами 2 студенти.

В 2014 р. 19 студентів відкритчиків прийняли участь у студентській науково-дослідній конференції. В 2014 році 3 студентів кафедри прийняли участь у конкурсі студентських робіт по спеціалізації 7.090301.03 “Відкриті гірничі роботи” в м. Кривий Ріг, один з яких ст. Романченко Ю. зайняв трете місце (керівник проф. Гуменик І.Л.) ст. Руденко П. зайняв IV місце (керівник проф. Симоненко В.І.). 

В 2018 р. 12 студентів відкритчиків прийняли участь у студентській науково-дослідній конференції. В 2018 році 3 студентів кафедри прийняли участь у конкурсі студентських робіт по спеціалізації “Відкриті гірничі роботи” в м. Кривий Ріг, один з яких ст. Волченко Д.С. зайняв перше місце (керівник проф. Собко Б.Ю.). 

Усього в роботі Центра в 2018 – 2019 рр. брало участь біля 8 студентів. Вони приймали участь в олімпіадах, конференціях та семінарах. В 2019 р. 12 студентів відкритчиків прийняли участь у студентській науково-дослідній конференції. В 2019 році 3 студентів кафедри прийняли участь у конкурсі студентських робіт по спеціалізації “Відкриті гірничі роботи” в м. Кривий Ріг, два з яких зайняли призові місця. 

У 2020 р. 6 студентів відкритчиків підготували конкурсні роботи для участі у студентській науково-дослідній конференції по спеціалізації “Відкриті гірничі роботи” в м. Кривий Ріг. 


© 2006-2023 Інформація про сайт