Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 

Наукова робота зі студентами

 

З 2000 р. на кафедрі створений Центр науково-технічної творчості молоді (ЦНТТМ), який об’єднує нині більше 25 студентів гірничого та інших факультетів. Напрямки дослідження в роботі ЦНТТМ співпадають з основними напрямками наукової діяльності кафедри. Метою роботи цього центру є закріплення та підвищення рівня набутих знань з дисциплін, які викладаються на кафедрі, підготовка студентів до участі в студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах, залучення кращих студентів до науково-дослідницької діяльності та до вступу в аспірантуру університету.


Публікації із магістрами

1. Собко Б.Ю., Ложніков О.В., Волченко Д.С. Досягнення науки в галузі застосування технологій безвибухової розробки нерудних корисних копалин відкритим способом. // Збірник наукових праць НГУ. № 54, 2018. – С. 95 – 107.
2. Анісімов, О.О., Леонтюк І.В., Воробйова О.М. Визначення швидкості пониження робочих площадок крутих шарів в залежності від технологічних схем в умовах Полтавського ГЗК / О.О. Анісімов, І.В. Леонтюк, О.М. Воробйова // Збірник наукових праць НГУ. – Дніпро: ДВНЗ «НГУ», 2018. – №53. – С. 17-25.
3. Ложніков О.В., Назаров І.В. Встановлення параметрів роботи драглайнів при розробці обводнених розсипних родовищ. Тези VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективи розвитку гірничої справи та раціонального використання природних ресурсів», 16-17 квітня 2020 року (29 жовтня 2020 року). – С. 51 – 54.
4. Собко Б.Ю., Ложніков О.В., Г.В. Барабицька. Планування селективної розробки рудних розвалів з використанням геоінформаційних технологій в умовах Єристівського ГЗК // Збірник наукових праць НГУ, 2021. – № 64. – С. 18-29. (від 22.04.2021)
5. Ложніков О.В., Назаров І.В. Встановлення ефективних параметрів роботи колісних навантажувачів при розробці залізорудних кар’єрів. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки. Секція 1. Геотехнології гірництва та промислова екологія, 11-15 травня 2021. Житомир. – С. 192 – 193.
6. Собко Б.Ю., Ложніков О.В., В.Д. Третяков. Дослідження ефективності використання «Geovia Surpac» і «Minesched» при плануванні видобувних робіт на залізорудному кар’єрі // Всеукраїнський науковий збірник «Наукові праці ДонНТУ. Серія «Гірничо-геологічна», 2021. – № 1(25) – 2(26). С. 7 – 15. https://doi.org/10.31474/2073-9575-2021-1(25)-2(26)-7-15
7. Ложніков О.В., Адамова В.О. Ревіталізація порушених земель при розробці пологоспадних родовищ. Тези ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «перспективи розвитку гірничої справи та раціонального використання природних ресурсів», 17 листопада 2022 р., Житомир. – С. 54 – 57.
8. Собко Б.Ю., Ложніков О.В., Вороний М.В. Встановлення впливу насипної густини гірничої маси залізорудного кар’єру на продуктивність колісних навантажувачів. Збірник наукових праць НГУ, 2022. – № 71. – С. 7-16.
9. О.О. Анісімов, О.Ю. Іваник. Способи створення траси конвеєрного підйомника в глибокому кар’єрі // Збірник наукових праць НГУ. 2022. №71. С. 29-41. https://doi.org/10.33271/crpnmu/71.029
10. Анісімов О.О., Бардаков К.С. Етапи створення внутрішнього відвалу на глибокому кар’єрі// Збірник наукових праць НГУ. 2022. №68. С. 7-17.
11. Бардаков К.С., Рип’як Б.С. (2022). Порівняння методів визначення коефіцієнту запасу стійкості бортів кар’єру Полтавського ГЗК // Тиждень студентської науки - 2022: Матеріали сімдесят сьомої студентської науково-технічної конференції (Дніпро, 16-20 травня 2022 року). – Д.: НТУ «ДП» – 630-632 с.
12. Шустов, О.О., Отюський, А.О. (2022). Техніко-економічна оцінка застосування нової схеми виїзних трас автомобільного транспорту на глибоких кар’єрах. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна». Дніпро: НТУ “ДП”, с.306-307.
13. Шустов, О.О., Отюський, А.О. (2022) Дослідження та обґрунтування раціонального профілю виїзних трас автотранспорту в кар’єрі Полтавського ГЗК. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Геотехнології гірництва та промислова екологія». Житомир: ДУ “Житомирська політехніка”, с.172-173.
14. Pavlychenko, A.V, Shustov, O.O., Каliuzna, T.M., Otiuskyi A.O. (2022). Research on the rational profile of exit trails of auto transport in deep open mines. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 6, 36–40. https://doi.org/10.33271/nvngu/2022-6/036 (Scopus).
Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт