Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Третій (освітньо-науковий) рівень

Спеціальність 184 "Гірництво". Освітньо-наукова програма "Гірництво"

Підготовка докторів філософії


ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

1. Винахідництво та реєстрація прав інтелектуальної власності

2. Іноземна мова для науки і освіти (англійська/німецька/французька)

3. Математичне моделювання з використанням обчислювальної техніки у наукових дослідженнях

4. Методологія та організація наукових досліджень

5. Наукові основи перспективних технологій застосування мінерально-сировинних ресурсів та управління інфраструктурою їх видобутку / Силабус

6. Наукові та інноваційні завдання і проблеми гірництва / Силабус

7. Соціально-економічне планування у мінерально-сировинній сфері

8. Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності

9. Тенденції розвитку комп'ютерних методів оптимізації технологічних процесів у гірництві / Силабус

10. Філософія науки та професійна етика

11. Презентація результатів наукових досліджень та управління науковими проектами


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт