Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Перший (бакалаврський) рівень


ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ


Спеціальність 184 "Гірництво". Освітньо-професійна програма "Гірництво":

Робочі програми / Силабуси


Спеціальність 183 "Технології захисту навколишнього середовища":

Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин / Силабус


Спеціальність 263 "Цивільна безпека":

Геотехнології гірництва (Відкриті гірничі роботи)


Практика:

Навчально-ознайомлювальна практика. 2 курс 

Виробнича практика. 3 курсСервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт