Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН (БАКАЛАВР) 


Спеціальність 184 "Гірництво":

1. Геотехнология

2. Технологія та безпека виконання підривних робіт

3. Гірничо-комп'ютерна графіка

4. Процеси Гірничих робіт

5. Спорудження відкритих гірничих виробок

6. Гідромеханізація, осушення та водовідлив в кар'єрах

7. Комп'ютерні технології в гірництві

8. Технологiя вiдкритоi розробки родовищ корисних копалин

9. Основи проектування процесiв вiдкритого виробництва

10. Організація та планування відкритих гірничих робіт

11. Iнформацiйнi технологii при вiдкритих гiрничих роботах

12. Метрологія, стандартизація і сертифікація


Спеціальність 183 "Технології захисту навколишнього середовища":

1. Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин / Силабус


Спеціальність 263 "Цивільна безпека":

1. Геотехнології гірництва (Відкриті гірничі роботи)


Практика:

Навчально-ознайомлювальна практика. 2 курс 

Виробнича практика. 3 курс


© 2006-2021 Інформація про сайт