Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА
(КАФЕДРА ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБІТ)


ДЛЯ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ

СПОРУДЖЕННЯ ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК 
МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБОТАХ

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОРІД КАР'ЄРІВ

ДЛЯ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ

ПРОЕКТУВАННЯ ВІДКРИТОГО ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА 
ПРИРОДООХОРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДКРИТОГО ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА 
ПРИЙНЯТТЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ У ГІРНИЧОМУ ВИРОБНИЦТВІ

ІНВЕСТИЦИЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ВІДКРИТОГО ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


ДЛЯ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ 
Доктор-філософії (PhD)

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ З ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБІТ
СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ З РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗКРИТТЯ ТА РОЗРОБКИ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН© 2006-2021 Інформація про сайт