Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Кафедра відкритих гірничих робіт


ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА


Спеціальність 184 "Гірництво":

   1. Для першого (бакалаврського) рівня

   2. Для другого (магістерського) рівня

   3. Для третього (освітньо-наукового) рівня


Спеціальність 103 "Науки про Землю":

   1. Для першого (бакалаврського) рівня


Спеціальність 183 "Ресурсозбереження в гірничо-металургійному комплексі":

   1. Для другого (магістерського) рівня

© 2006-2023 Інформація про сайт