Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА
КАФЕДРА ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБІТ


ДЛЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ БАКАЛАВРА

СПОРУДЖЕННЯ ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК 
МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБОТАХ

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОРІД КАР'ЄРІВ

ДЛЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МАГІСТРА 

ПРОЕКТУВАННЯ ВІДКРИТОГО ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА 
ПРИРОДООХОРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДКРИТОГО ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА 
НАДРОКОРИСТУВАННЯ ПРИ ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБОТАХ

ІНВЕСТИЦИЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ВІДКРИТОГО ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА

ВІДКРИТИЙ ВИДОБУТОК І ПЕРЕРОБКА БУДІВЕЛЬНИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД


ДЛЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ ДОКТОР-ФІЛОСОФІЇ (PhD)

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ З ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБІТ
СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ З РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗКРИТТЯ ТА РОЗРОБКИ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН© 2006-2021 Інформація про сайт