Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Договори про співпрацю кафедри відкритих гірничих робіт НТУ "ДП"


У Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка" кафедрою відкритих гірничих робіт виконується співпраця з вітчизняними і закордонними партнерами, яка забезпечує фундаментальність знань з розробки родовищ корисних копалин і дозволяє розвивати  напрями міжнародного наукового співробітництва. Це задовольняє право студента на вибір відповідних дисциплін, гнучкість навчального процесу, а також право викладача зацікавити студента системою дисциплін за вибором. 

Членство НТУ "Дніпровська політехніка" в міжнародних наукових та освітянських організаціях за участі кафедри відкритих гірничих робіт:

· Міжнародний університет ресурсів (IURhttp://www.iur-online.org 

· Всесвітній гірничий конгрес (WMChttp://www.wmc.org.pl/

· Європейська мережа гірничих, металургійних та нафтогазових університетів

Дієве та результативне співробітництво з університетами та установами Німеччини:

· ТУ «Фрайберзька гірнича академія» (ТУ ФГА) http://tu-freiberg.de/

· Німецька служба академічних обмінів (ДААД) http://www.daad.de

Здійснюється співробітництво з університетами та установами Центральної та Західної Європи, Близького Сходу:

· Монтан Університет Леобену (Австрія) http://www.unileoben.ac.at/index.php?lang=en

· Британська Рада http://www.britishcouncil.org


Перелік договорів про співпрацю (з посиланнями):


Україна:

· Приватне акціонерне товариство "Полтавський ГЗК" 2017

· Приватне акціонерне товариство "Дружківське рудоуправління" 2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Мотронівський ГЗК" 2021

· Приватне акціонерне товариство "Полтавський ГЗК" 2022

Австрія, ФРН, Україна:

· Міжнародний Університет Ресурсів 2007

ФРН:

· Угода ТУ Фрайберзька гірнича академія (ТУ ФГА) (англ)

· ТУ ФГА магістерська програма

· ТУ ФГА подвійне керівництво ДР

Казахстан:

· SATBAYEV university AGREEMENT OF COOPERATION 

· КазНТУ ім. Сатпаєва договір 

· КазНТУ ім. Сатпаєва і ТРКК

Узбекистан:

· Навоїйський державний гірничий інститут

Чехія:

· Меморандум AgentFly Technologies


© 2006-2023 Інформація про сайт