Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Історія кафедри


Випуск перших гірничих інженерів за спеціальністю «Відкрита розробка родовищ корисних копалин» у Дніпропетровськом гірничому інституті (ДГІ) був здійснений у 1957 р.

Цьому передува1.jpgв прихід до ДГІ на кафедру «Розробки рудних родовищ» у жовтні 1956 року відомого вченого та педагога професора, доктора технічних наук Новожилова Михайла Галактіоновича.

М.Г. Новожилов (1911 -1997 рр.) – двічі лауреат Державних премій України, академік Української екологічної академії наук, Почесний академік Академії гірничих наук України, нагороджений багатьма орденами та медалями за участь у Великій Вітчизняній війні (1941 – 1944 рр.), а також повний кавалер знаків «Шахтарська слава».

Нинішній статус «кафедра відкритих гірничих робіт» отримала у 1961 р. Це була перша в Україні кафедра цього напрямку. Ії засновником був проф. Новожилов М.Г. Він також являвся її беззмінним завідуючим до 1989 р. За цей період кафедра випустила біля 2000 гірничих інженерів з відкритої розробки родовищ корисних копалин.

Ще в 1957 – 1958 роках проф. Новожилов М.Г. збирає на кафедрі групу молодих інженерів, яка з часом стала відомою в світі науково-педагогічною школою професора М.Г. Новожилова. Ця школа налічує більш ніж 140 докторів і кандидатів технічних наук, які працюють не тільки в Україні, але й на теренах Росії, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Узбекистану, Анголи, Йорданії та ін.

З 1957 року при кафедрі створено науково-дослідницький сектор, в якому почали працювати молоді наукові співробітники над вирішенням проблем, що виникли у зв’язку з бурхливим розвитком відкритих гірничих робіт в Україні та в межах колишнього СРСР. Наукові працівники кафедри виконували науково-дослідні роботи практично для всіх основних басейнів родовищ корисних копалин України (Криворізького залізорудного, Нікопольського марганцеворудного, Прикарпатського сірчаного, Дніпровського буровугільного та ін.).

Великий обсяг проведення наукових досліджень дозволив відкрити на кафедрі «Галузеву науково-дослідну лабораторію з проблем відкритої розробки, залізорудних, марганцевих та нерудних родовищ України», а в 1969 р. була відкрита друга «Галузева науково-дослідна лабораторія з проблем розробки родовищ скельної будівельної сировини».

У 1978 р. Державним комітетом науки та техніки СРСР та Радою Міністрів України була прийнята постанова про відкриття «Проблемної науково-дослідної лабораторії комплексного освоєння мінеральної сировини України».

З 1989 по 1992 рік кафедру очолював професор Пчолкін Георгій Дмитрович, з 1992 по 1996 рр. – професор Дриженко Анатолій Юрійович. 

1996 по 2015 рік кафедру очолював, гірничий інженер – шахтобудівельник, член Української екологічної академії наук і Академії наук вищої школи України, член-кор. Академії гірничих наук України, доктор технічних наук, професор Гуменик Ілля Львович.

З 2015 р. кафедрою завідує – професор Собко Борис Юхимович.

Протягом 2015 - 2019 років на кафедрі захищено три кандидатські дисертації. Підготовано до захисту три кандидатські та дві докторські дисертації.

У 2019 році на кафедрі відкрита Лабораторія ГІТС


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт